23-07-14

Filosofisch Verzet

 

Het voortijdig testament

 

Deel III. Filosofish Verzet  (inhoudstabel beneden scrollen)

 

 

WP_20140701_18_11_30_Smart.jpg

 

Wereldgenoot

 

 

 

FILOSOFISCH VERZET/VOEDSEL VOOR DE GEEST, bijna alles voor mensen met interesse in filosofie, geschiedenis, politieke actualiteit & analyse & cultuur & linken daarnaar met 500 eigen artikels en honderden linken, foto's, film...,kunsten en reisverslagen, tips, annonces, sociale strijd, actuele toestanden in de wereld, vanuit een filosofische hoek.

 

Filosofisch Verzet is een speurtocht via artikels, proza, poëzie, essays, pamfletten, citaat boeken-en filmtips, voornamelijk over hoe een planeet één natie  kan worden. Over hoe filosoferen ook persoonlijke zingeving wordt. Over hoe graag leven mogelijk wordt.

 

 

 

WERELDGENOOT, werkloos ?Tijd om je af te vragen waarom? Teveel werk? Altijd meer op minder tijd presteren? Je wordt tot een helse concurrentie met andere collega's, boeren of andere kleine ondernemers verplicht? Je hebt vragen naar het waarom van armoede en oorlogsverspillingen, terreur? Je vindt het maar niks dat de oorlogsmachine via 1man,1president,1premierin gang kan gestoken worden, tegen zijn congres of partij in? Je denkt, leven en werken in zo een wereld, dat kan toch niet de bedoeling zijn ?Je ziet de zin van het werk dat je doet niet meer zitten...en je vindt zo dadelijk maar niets anders.Je vindt geen partij of vakbond die een allesomvattende uitleg heeft, een globale aanpak voor de wereldproblemen voorstelt? Of de tegenkrachten die je ontmoet lijken versnipperd ? Je ondervindt dat sommige media of het onderwijs je het hoe en waarom van de geschiedenis en het hedendaagse niet genoeg duiden kunnen? Ook je sociale omstandigheden zijn niet gebaat met al die omstandigheden? Je bent een aantal uitzendingen, kranten of ongezonde leefgewoonten moe en je wil daar om te beginnen bij je eigen iets aan doen? Je beseft dat een mens niet alleen gemaakt is om te werken en je wil opkomen voor jezelf en anderen? Omdat ook bij andere mensen, andere gezinnen, werkeenheden,  landen...dezelfde vragen zich nog schrijnender en dringender lijken te stellen. Jij hebt geen drug meer nodig, je weet uit eigen en gedeelde ervaring heel goed dat op ijdelheid en zelfmedelijden gebaseerde consumptiedrang, je kritische zin en je innerlijke verdieping ( http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be  )in de weg staan.

 

Kortom je bent je bewust van een aantal zaken die je bewustwording vernauwen.

 

Je realiseert je dat je medestanders nodig hebt om al dat inzicht in vernieuwende groei en daden om te zetten. Een bewuste keuze dringt zich op voor meer en meer mensen.  Je wil je best inzetten voor een betere wereld zonder armoede, oorlog, werkloosheid en allerhande vervuiling als die wereld er dan maar niet uitziet als nu:  afgejakker op het werk, te weinig interesse voor de rest van de wereld, te weinig tijd voor lezen, studeren

 

Het leven niet meer als zingevend kunnen ervaren. Dom amusement, sensatie voor alles. Steeds meer mensen willen diepgang en inhoud vinden. Shows over hoe men mensen elimineert, zodat het  individu dat overblijft met de poen of lotto gaat lopen. Bestudering van de psychologie om er geld mee te verdienen en ieder op zijn plaatsje te houden. HOERA? HOERA? Wat amuseren we ons rot binnen het kader van het geldimperialisme en de casinoëconomie.  Valse spanningen opbouwen om ons van onze anderskleurige of klassegenoten of andersgelovigen af te scheiden. Nog meer reclame in onze hoofden jagen om ons nog meer doen te kopen...dat proces mag niet stilvallen of het geldsysteem valt op zijn gat. Je inzetten voor een wereld waar dan geen gekken om een oorlog om afzetmarkten vragen omdat een oorlog weer voor werk ZOU zorgen. Een wereld waar men niet met halve waarheden goochelt, het beschermen van machtsposities indachtig. Men misbruikt het rijke filosofische erfgoed achter woorden zoals religie, geloof, god socialisme enz...voor de doeleinden van de zotste speculaties. 't Kan niet de bedoeling zijn dat dat allemaal zo blijft. Alles evolueert. Misschien maken we het nog wel mee:

 

Een modern systeem voor toekomstige verkiezingen via het internet, een soort internetreferendum om eerst een globaal programma goed te keuren en daarna op projectlijsten de vertegenwoordigers ervan aan te duiden(een blauwdruk hiervoor http://bloggen.be/conscience2008

 

 

 

 

 

 

 

Je roerde alles tot diep in de kern, schreef het gebald neer, de noodzaak aan geconcentreerde vertaling, raak je niet kwijt. Hoe hoger je bewustzijn van andere mogelijkheden, hoe meer geduld om alternatieven leefbaar te houden, te organiseren. Ideeën laten groeien vereist naast het spontane, discipline en inzet, gekruid met passie en zelfkritiek, anderen met bewustzijn wapenen, streefdoelen vooropzetten. Het nieuwe dat doorbreekt geeft voldoening, 't einde ervan vaak door de ouderen niet meer meegemaakt. Het totale bewustzijn van overkoepelende kennis, blijft vrijblijvend indien er geen daden op woorden volgen. De synthese van iedere ontgoocheling werpt zijn onverwachte vruchten af en de rijpheid komt met de bereidheid om nieuwe vragen te stellen. Momenten dat je denkt genoeg gegeven te hebben, zijn de voorlopers van nieuwe initiatieven...zelfs al botst onoordeelkundigheid  voor een langere periode tegen je op. Je geeft het niet op als andermans passiviteit, onbegrip, verveling ,negatieve emoties...blijven steken in geestelijke tering. Daar waar het individualistisch snobisme de eenheidsstructuur  van het algemeen belang vergift, daar is welvaart niet ok. OCTO 

 

 

 

Platformtekst  filosofisch verzet linker kolom http://filosofischverzet.skynetblogs.be

 

Het voortijdig testament : deel III http://filosofischverzet.skynetblogs.be   (op blog ook per steekwoord opvraagbaar en per link)

 

Enkele voorbeelden

 

Archief

·         Google + paus=onfeilbaarheid ?

·         Leidt ze niet in bekoring !

·         Geen Genetisch Gepruts ! GGG.

·         Gedichten Filosofisch Verzet

·         Populistische Populaire Partijen PPP

·         Blogvrienden,Belangrijke Buurtwerkers

·         Tegenwoordige & Toekomstige Testament.TTT

·         Negatieve Emotionele Energie. N.E.E.-tips !

·         Onverwachte Vormen van Crisisverzet

·         Oude gedachten blijven opdringerig bezig

·         Jan Decleir in Slumdog 2 !!

·         Droomgesprek bij keukentafel. Voor Jaap

·         Heil de 'economische' oorlog ??!

·         Partnerkeuzen, adviseren de leuze ?

·         Het zoekend wezen achter de sluier

·         Schrootpremies en andere tekens des tijds

·         Filosoferen over hoofdwaarden van geld

·         De mens en z'n blote angsten

·         de vader en het einde

·         Israëlische kiezers niet goed bezig.

·         de duizendjarige eik

·         Fabel van mieren en miereneters

·         Nieuwe verboden in crisistijd

·         Vertelsels uit oude geschriften

·         Dementie, oorzaken ?

·         Uw buur de andere cultuur

·         Leven liefhebben, grootste kunst

·         Ontwaakt gehypnotiseerden der aarde !

·         Familiebedrijfsaga zonder foto's

·         Bewondering en Afkeer voor...

·         Oud en Nieuw in Politiek.

·         Wereld Economisch versus Wereld Sociaal Forum

·         Geschiedenis via jaartallen 718-1984

·         Hagelandland en de wereld

·         We leerden huizen bouwen,schrijven, boeren(2)

·         Van Grot tot mobilhome(1)

·         Gevaarlijke zever die U betaalt.

·         Gevaarlijke,ideale &werkelijke wereld

·         Een liedje voor de andersglobalisten

·         Boekentips voor Obama

·         Toespraak tot wereldgenoten, plus gastauteurs

·          

·          

·         Sociale kinderen in actie !

·         Zalig 'de' progressieven want... !

·         De intenties van mevr.Clinton

·         Belemmering inzichten & inspraak

·         Het leven is een totaalcompositie

·         De toekomst van betogingen

·         Té dicht voor dichter

·         Mail van Bush in mijn mailbus

·         Lot & Tol & kinderen

·         Meer oorlogsonheil op til ?

·         Tips voor neoliberale economen

·         Oorlogsverzet beschoten in Israël !

·         Krijgt SPA-rood verkiesbare plaatsen in Juni ?

·         Paramilitair extreemrechts Tsjechië Hongarije

·         why voting to let madness survive ?

·         2009 Vieren :Wat Waar met Wie ?

·         Nu reeds jaarverslag 2009 bij filosofisch verzet!

·         evaluatie familie&vrienden bijeenkomsten

·         gastauteurs ivm Bombardementen Palestina : vrede vzw,l.e.f. en andere

·         Soappersonages geen politieke mening?

·         Andere soort bezinnig

·         Kan iemand drie vaders hebben ?

·         de 2de dag na Stille nacht

·         Waar is bestuurlijke elite mee bezig ?

·         Tijd, relativiteit en liefde

·         Mijn verderste verserste vers

·         Oorzaken kruisweg vdheer Leterme Y

·         for englisch readers

·         Laatste kerstboodschap koning Albert

·         Democratie : gevaren en kansen

·         Even opa mailen !

·         Genoeg stof om even bij stil te staan

·         Toespraakje voor de parochianen

·         Mag ik U om uitleg vragen ?

·         2gedichten op weg naar mooiere wereld

·         Bloggers versus krantenlezers. Meer uitwisseling

·         Koop een krant lees geen walgblad!

·         Terreur stoppen KAN. Yes we must !

·         gastauteur :Michael Moore's visie op carmaking

·         Internetles in tussen de regels lezen.

·         Filosofisch tegengewicht voor geknoei en rotzooi

·         Alternatieve aanpak vluchtelingenbeleid

·         Lotgevallen van Luchtmachtpiloten

·         Brandstichters gaan weer blussen !

·         Infostand De Crem misstond op herdenking

·         Licht op ons Leven, Licht ons leven op.

·         Tijd voor filosofische bezinning

·         afscheid van een goed man

·         Chantagepraktijken in de bankwereld

·         Doodsgeluiden (afle4romanblog)

·         Eén been in 't graf, een ander in de 'hemel'?

·         Herberg 't Heelal(Romanblog aflev.2)

·         ROMAN : MEER dan het OPPERVLAKKIGE (1)

·         Hoe effektief zijn stakingen nog ?

·         Film die men laat durfde vertonen!

·         Hun hebzucht tast onze vruchtbaarheid aan !

·         staat er iets je niet aan?doe er dan wat aan!

·         Vorm je een eigen mening !

·         Meer sociale mensen aan de top !

·         vele problemen hangen samen

·         Door de ogen van een nieuwgeborene :

·         gastauteurs aktiegroep STOP CASINO

·         Spiritualiteit is ...***

·         Zijn er al wapenfabrikanten failliet ?

·         Ren voor je leven boertjes,ze vergaderen weer

·         Ongewone vragen voor de gewone man.

·         Eerst deze film bekijken Barack!

·         Homo Sapiens Politico

·         de nieuwe presidenten

·         gastauteur : actie zwarte parachutes

·         Beschouwende Citaten Octo

·         LISTEN TO YOUR INNER VOICE

·         Voor de oorlogsdoden na Allerheiligen.Congo.

·         drie dichterlijke definities

·         drie allerzielengedichten

·         toekomstig verkiezingsprogramma

·         ode aan een punt

·         rechtvaardige belastingen(gastauteurs)L.E.F.

·         2008 wereldwijde stroomversnelling history

·         Even terug naar de oorsprong

·         Hoe we de verrechtsing betalen.

·         "Ben ik links of rechts mijnheer"?

·         Beton.Goud.Schulden.Holywood.Wij.Toekomst

·         Hebben we 't ditmaal goed begrepen?

·         Het leven heeft ons in zijn greep

·         Orissa, godsdienstrellen of klassenstrijd ?

·         Houdingen die prijzen goedkoper maken

·         Arme anti-progressieve politiekers

·         Blijft failliete Ijsland een unicum ?

·         Vergaderen om revolutie te voorkomen

·         Nog meer verarming te verwachten ?

·         Beursspekulatie leidt tot fascisme

·         moeilijkste berekening ever:NU-moment

·         Ook U kan de wereld verbeteren.

·         Kabaret:'eeuwig oud en jong.'

·         Liefdesrecept

·         Beminde gelovigen anno2008

·         Woorden en andere aanrakingen

·         Het objektieve bewijs van eeuwig leven

·         Tijd bestaat niet, de bus missen kan wel

·         Lied van de zwaluwen

·         Tussen leven en dood:goed voelen

·         het verhaal achter het denken

·         het verhaal achter het denken

·         Filosofie in het dagelijkse leven

·         Toeristen aller landen, vertrek op tijd eens

·         inderdaad,tijden veranderen mr president

·         Wat deden USpresidenten na1929?

·         eerste radio in 't dorp en nu

·         Bush-kruit kan er weer niks aan doen

·         Hé hallo, hoe is 't ginder ?

·         Wreedaardige spelletjes

·         inzichten in liefde

·         Piraten regeren wereld,meer en meer

·         geld waardeloos? Stamkroegvergadering !

·         Profetisch Artikel over Crash (januari08)van IKS

·         't einde van alle soorten terroristen

·         intern.dag vd Vrede vandaag(16/09/08)

·         gastauteur :Michael Moore's Free Movie

·         NVA Dewever Gezever,ça suffit maintenant

·         België tart atoommachten met kop in 't zand

·         ZuidAmerika,herkolonisatie?n.500j uitzuigerij?

·         meer internationale afspraken=minder oorlog

·         KIP & EI en WIJ

·         de échte 2012-uitdagingen

·         Aan Iedereen

·         Stop gefop! China?koopt onze?luchtvaart niet.

·         Geweten. Wereldbeeld. Ideologie.

·         mogelijke VRT-boodschap voor de kosmos

·         gastblog voor culturele uren

·         Knettergekke hutsepot van belangen.

·         Militaire strategen tegen sociale mensen

·         de nieuwe baronnen en Obama

·         Inplanting van patriotische gevoelens

·         m'n theatermonoloog, een ode aan de mens

·         Het grappige aan onze evolutie

·         Het denken daagt U uit !

·         Echt gebeurde callcenter humor 1207!

·         ONBEKEND GASTAUTEUR UIT 1692

·         OPGEPAST VOOR INTERNETFABELS

·         Michael Moore's waarschuwingen !

·         Het boek dat 'Leven' noemt.

·         Liefde en verzet in oorlogstijd

·         FILOSOFIE KAN POLITIEK REDDEN !

·         Dichter wreekt oorlogsslachtoffers !

·         Verdomde pretbedervers der wereldvrede !

·         Wall Street 1929-crash bis ? Nee toch !

·         vier f-eetjes op culinaire trektocht

·         gastauteur willeke : religieus ochtendgloren

·         TERRORISME IN OPDRACHT VAN ??????

·         Barack's Berlijnse Beloften

·         hoe ziek zijn sommige midden-oosten leiders?

·         2008,jaar van de stroomversnelling van de geschiedenis

·         wat aan de bigbangreeksen voorafgaat

·         KAMPEREN IN BRUSSEL

·         verbonden levens

·         er valt zoveel te vertellen

·         hypokriete solidariteit

·         LICHT OP ONS LEVEN. LICHT ONS LEVEN OP

·         wereldfeest 08 leuven

·         james petras en chloorkippen

·         heeft er daar iemand honger ?

·         belang standpunten buitenland

·         antwoord op -welvaartwatcher-

·         poltical theory number one

·         parlementen die dwaze oorlogskredieten stemmen

·         drie gedichten

·         some important notions about love

·         the more you look for sucre...the more ...

·         realistische pooweezie

·         poging tot inzicht in liefde

·         handleiding werkelijkheid

·         reisroutes

·         2008 verw8tingen

·         big brother-berichten

·         mekaar graag blijven zien

·         investeringen en openbare werken

·         pour lecteurs français

·         for english readers

·         multicultuur

·         relativeren 'belgische' problemen

·         rand-burgemeester-kwestie en vlaams blok

·         priester françois

·         the twelve commandments

·         about direct democracy

·         belangrijk ivm Iran-hetze anno 2007/09

·         octo's poetry

·         octo's politieke observaties

·         octo's filosofische essays

·         alternatieve media

·         belgie voorbeeldland ?

·         hoe dom gaan we deze keer reageren ?

·         wapenaankopen

·         het kiezen in de politiek

·         één procent-demokratie

·         deelname aan klassieke verkiezingen

·         uitmonding evoluties op lange termijn

·         een verjaardagsgedicht en andere

·         een andere soort bezinning

·         social poetry

·         de zin vh leven :uit alle mogelijke onzin geraken

·         a new (international) voting system

·         verhoging energieprijzen ondanks liberalisering 

·         dorpsfeest

·         tips om te lezen

·         de details en de grote lijnen

·         schetsen uit de spreekkamer van 't dagelijkse

·         leren van mensen

·         poezie en wetenschap tegen waanzin

·         cacaobonen

·         'wij en de toendra"

·         voedsel

·         wereldgenoot

 

 

 

 

 Lessons from History   (zie na de twee inleidende stukjes en de daaropvolgende feiten  : 

 A. VAN GROT TOT MOBILHOME


inleiding


            Toen de mens zich in primitieve groepen begon te organiseren liep het af en toe goed mis en er was  veel  uitbuiting en moord met de ontwikkelling van het sociale tot op de dag van vandaag gemoeid. 


Het goede dat in de mens geacht wordt te leven, heeft dat allemaal zo niet gewild...wil dat niet,maar het moest en moet zich  een weg door de verschillende persoonlijke en sociale tegenstellingen banen.  Ook de filosofische vragen naar het leven na de dood waren en zijn niet altijd een verenigende faktor te noemen. 


Nog altijd ondervinden we er op sommige plaatsen de desastreuse gevolgen van. 


De wetenschap heeft ons ondertussen een ander soort eeuwigheid geleerd. 


De cyclus bigbang-straling-atoom-molekuul-planneet-cel-organisme-mens...,cyclus die een dag misschien in mekaar klapt om weer onder druk uiteen te spatten in verrijkte straling.  Druk.  Het niet niets of niet niemand willen zijn...inhoudsloos bestaat niet, kleiner of gelijk aan nul moet er altijd aan omdat anders het 'niets' toch zou kunnen bestaan. 


Na onze dood een soort straling zijn, misschien wisten onze voorouders duizenden jaren terug al dat we een soort licht, straling werden ?  Belangrijker dan die vraag is de ontwikkeling van het goede doorheen de geschiedenis in ons.


           


Jagen en van driften en kreten woorden maken


            Veertigduizend jaar geleden, woonde een oerdeel van mezelf in een grot.


Toen wist ik al dat paddestoelen naar vochtig hout roken.  's Avonds keek ik rondom mij naar het twintigtal leden van onze groep.  Ik was zo sterk als de andere mannen die me soms wantrouwende, uit driftangst geboren blikken toewierpen.  Sterker eigenlijk, want ik dacht meer na over het waarom van het feit dat ik ademde en zag dan over hoe ik alle dagen aan eten zou geraken.  Dit boezemde wel een zeker ontzag voor mij in, merkte ik.


Ik had ook geen angst voor de dood.  Ik leerde de anderen onze soortgenoten met bloemen te begraven.  Ik leerde ze wat ik diep in mij voelde : het goede.


            Hun uitdrukkingen kregen alleen iets zachter als ze én goed gegeten én gepaard hadden.  De vrouwen en kinderen gingen zelden later dan een halve zonneboog met ons


                                                                       63


mee op jacht.  Om beurt bleven er telkens een paar mannen in de buurt van onze gezamenlijke vrouwen en kroost.  Daar ik mijn pijlen niet zo scherp kon maken en m'n strikken en valkuilen vaker leeg bleven dan die van de andere jagers, bleef ik al eens meer in de buurt van de grot dan de anderen.  Terwijl de vrouwen en de jongeren de voorraad aan vruchten en water en brandhout op peil hielden, zat ik vaak ergens op een hoger punt op de uitkijk.  Soms gebeurde het dat leden van andere groepen ons gebied doorkruisten.  Terwijl ik dan het vuur op de berg aanmaakte om de anderen van de komst van een mogelijke vijand te verwittigen, probeerde ik vooral kalm te blijven.  Ik was wel een soort kampioen in het maken van vuur, maar in veel situaties vroeg ik me af of ik de volgende morgen onze god, de zon nog zou zien opkomen.


            Mijn ervaring met andere groepen had me geleerd van me niet zomaar agressief op te stellen.  Als er een groepje vreemdelingen naderde, stond ik daar dus niet zomaar met een knots of een speer wat dreigend te doen.


Via gebaren en sommige woorden die leden van andere groepen telkens tot mijn verbazing ook gemeenschappellijk hadden, nodigde ik de 'indringers' uit tot het nuttigen van een maaltijd.  Ik onderhield hen dan over het overdreven grote aantal van onze groep, waarbij mijn handen meer dan vijf maal de lucht ingingen om onze getalsterkte duidelijk te maken.  Het feit dat mijn vuur brandde en het feit dat mijn 'goedgevoede' ik meer woorden leek te kennen dan zijzelf gebruikten ; weerhield hen er in de meeste gevallen van om in de weken daarna een gemene aanval op onze grot te plannen. 


In het beste geval hadden we na een tijd mekaars namen begrepen en kwam er dan een soort uitwisseling en ruil tussen onze en andere groepen tot stand. 


In het slechtse geval zouden we ze moeten verjagen hebben.  


Tot 'moorden'...die nog tot lang daarna 'gewroken' moesten worden kwam het ook...en daar kon zelfs al dat 'Goede' en wijze in mij niet tegen op.  De natuurwetten en hun 'instinkten' moesten nog worden getemd.


            Onze groep had echter geleerd dat het min of meer vreedzaam naast mekaar bestaan van groepen mogelijk kon zijn.  Zo hadden we een hele goede verstandhouding met de groep van achter de Puntberg, omdat ze via mij geleerd hadden van een soort konijnen in gevangenschap te kweken.  Vaak zat ik op de Puntberg te 'filosoferen' over allerlei dingen.  Zou ik bijvoorbeeld niet van die knollen met die witte bloemen achter de bos in de grot kunnen planten; dan zou ik niet altijd zo veel tijd in dat jagen en trekken moeten steken.   We hadden onder andere door het eten van die knollen toch eens een lange periode zonder vlees overleefd.  Er was toen zelfs veel minder spanning tussen de groepsleden geweest.  Ik haatte de perioden van strijd tussen de groepsleden zelf. 


Omdat we qua eten en drinken meestal niks tekort kwamen, gingen de meeste twisten tussen vrouwen en mannen onderling om het al dan niet paren met mekaar. Telkens vrouwen onder mekaar twisten over hun partners, hadden de mannen hierin een soort meerderwaardig plezier. Maar oh wee als één van de mannetjes een tijd geen sex had gehad en dan niemand vrij vond om zich te 'ontlusten' !  Dan galmden de scheldwoorden en kreten de grot door :  'stomme vuurmaker' of 'slechte pijlenmaker' of 'leer toch spreken idioot' ...en moesten de andere mannen of vrouwen  de vechtenden vaak scheiden.


Andere aanleidingen tot het startten van een sextwist waren bijvoorbeeld het thuiskomen van een vermoeide jager die zijn lievelingsvrouw aan een grotschildering bezig zag...nadat ze dat van een vrouw die hemzelf niet kon uitstaan geleerd had.  Dan moest er dikwijls altijd eerst gegeten en gerust en gepaard worden voor de rust terug in de grot terugkeren kon. Zo leefden wij en gingen wij ten gronde en stonden via onze kinderen verspreid, weer op...en bevolkten de hele aarde.  Onze levens kwamen langs andere levens, in één genetisch geheel verbonden nieuwe levens weer tot uiting.  Onze zielen zouden zich eindeloos langs de na ons levenden verder vertalen.  Er was nog geen letter over geschiedenis geschreven, en toch lag het begin en het voortdurende vervolg al van


                                                                       64


toen voor een stuk altijd in onze genen vast. 


Altijd kregen we de keuze het Goede te laten primeren.  We faalden dikwijls. 


Die verdomd hardnekkige negatieve emoties en die overheersers toch !!!


            Bent U klaar voor de rest van de reis van dat oerdeel van ons naar het nu van vandaag ?


 


Huizen bouwen en leren boeren en schrijven


           


            We leerden huizen en boten bouwen en temden de dieren en planten gewassen die we voor het leven in dorpen nodig hadden.  Van het leven in het bijna gemeenschappelijk bezit van gronden en vrouwen, evolueerden we naar een eigen huis voor elk gezin dat een bepaald stuk grond bewerkte. 


Des te meer suksesvol je daarin was, hoe meer kans je had om het in het dorp voor het zeggen te hebben en hoe meer vrouwen je onderhouden kon.  Van samenlevingsvormen waar de ongelijkheid vooral door de natuur werd bepaald, gingen we toch meer en meer over naar gemeenschappen waar eerst 'gesproken' en daarna 'geschreven' wetten hun intrede deden.  De theorie van het goede dat zichtbaar werd, kon zo tegelijk een abstract en een konkreet iets in de praktijk worden.  Zo'n zesduizend jaar geleden experimenteerden we er in het Midden Oosten en het Nijlgebied voor het eerst mee. 


We leerden glas en metalen bewerken en vonden het pottebakkerswiel uit; stichten onze eerste stad Jericho in -6000 en Oeroek een 'kleine' 2400 jaar later.  We leerden in dienst van anderen te werken en stichten 'uiteindelijk' een Staat in Egypte.  Wat je had en wat je doet bepaalde van toen en vroeger al welke rangorde je in het geheel had.


            Bepaalde gebieden uit het Midden Oosten kenden al een bloeiende beschaving met alle tegenwoordige verschijnselen vandien : uitbuiting van armeren door rijken en korruptie als levensstijl.  Koningen en hun famillie kwamen vaak aan de macht door bloedige afrekeningen die het resultaat van ingewikkelde intriges waren.


Welk een mooie poëzie er ook aan de eerste hoven geschreven werd. 


Het veelgodendom maakte plaats voor de monogod die alles geschapen had...en heel die evolutie ging ook meer en meer gepaard met het tot stand komen van een 'veelgebodendom'.  Een ander oerdeel van mezelf, moet toen al geweten  hebben wat ik al circa 35000 zonder al die woorden en toestanden wist, dat alles gewoon evolueerde in de richting van meer besef dat wij in feite één zijn met de natuur en dat al die goden maar personificaties van de verschillende angsten waren, door de heersers gebruikt om te kunnen blijven heersen.  Net zoals de man in 't algemeen weinig aandacht had voor de noden van de vrouw, zo fnuikten de heersers ook de belangen van al diegenen wiens belangen andere waren dan het bouwen van pyramides en het voortdurende moorden om meer grondgebied aan de Staat toe te kunnen voegen.  Ons heimwee naar het groepen -en stammenverband van vóór  de tijd dat adellijken en militairen en geestelijken ons dagelijks leven gingen beheersen, nam toe, maar de realiteit zoog ons mee de tunnel der onderdrukking in.  Voorbij was de tijd dat hetgeen we nodig hadden om van te leven eenvoudigweg verdeeld konden worden.  Nieuwe manieren van produceren hadden ons noodgedwongen van sociale organisatie afhankelijk gemaakt.  Die organisatie was in de handen van de machtigen, doch ook toen al boden wij, de onderste lagen van de pyramide weerwerk om toch te proberen de leidende top tot andere gedachten te brengen of te vervangen.


            Ook in het oude Egypte staakten arbeiders al tegen het feit dat corrupte topambtenaren hun loon niet uitbetaalden.  Ook toen hadden ze al vrije dagen en dronken bier na hun werkperioden van acht dagen en meer.  Ook toen al maakte men zware wapens van brons en later van ijzer dat veel lichter was, maar te zeldzaam en dus te duur om er ook ploegen van te maken.  Vandaar dat het toen ook al tegen de honger van het


                                                                       65


volk ingezet werd.  Ten gronde is er eigenlijk dus niet veel veranderd, al leest m'n huidige bewuste 'ik' vandaag in de krant dat men van plan is miljoenen dollars in nieuwe legeruniformen te gaan steken.  Uniformen voor 'soldaat-robocoppen', konstrukties die kunnen verkleuren en verharden en die bij verwonding de positie van de soldaat via zijn gesofistikeerde helm kunnen meedelen.   Het uniform zou zelfs de eerste geneeskundige zorgen kunnen toedienen.  Allemaal even onzinnig als vrouwen die hun door de media en hun partners misbruikte ijdelheid door commercanten laten misbruiken om het vet van hun billen in hun boezems laten spuiten om dikkere borsten te hebben. 


Gaat dat alles weer opbrengen terwijl een miljard mensen honger hebben.


            Het door de Feniciërs door toedoen van handelaren ontwikkelde alfabet was een stuk simpelder dan bijvoorbeeld het Egyptische, waar de tekens geen klanken maar begrippen uitbeelden; waardoor slechts een kleine hoeveelheid priesters toegang tot de taal hadden in Egypte.  De eerste grote bibliotheek in Nineve in -635, bevatte 250.OOO kleitabletten.  De weg naar elekronische chips, was nog lang.  Prachtig toch.  In die tijd zeilde we voor de eerste keer via de Rode Zee rond Afrika en muntte men al geld in de Griekse steden.  Sommige heersers gaven arme boeren grond, omdat ze hun heerschappij niet alleen via dictatuur in stand konden houden. 


            De filosofen van toen  begonnen zich af te vragen hoe de aarde er uit zag, welke vorm ze had...en ze begonnen toen al het fenomeen van de 'goddellijke tussenkomst' in twijfel te trekken.  Omstreeks dezelfde periode schonk den Boedah in het verre Oosten de mensen een systeem van acht levenshoudingen om wijs te worden en aan de door de heersers en hun onderdanen zelf geschapen kommer van het aardse leven te ontsnappen.  De mens was ook druk bezig met de relatie tussen leven en dood proberen te ontrafelen. 


De verschillen in mening hieromtrent, zouden samen met de ekonomische en militaire tegenstellingen nog vaak tot bloedvergieten lijden.  Was de ziel sterfelijk ?  Ook Zoroa wist een antwoord te formuleren.  Een ziel was onsterfelijk en moest na drie dagen voor drie rechters verschijnen, die moesten uitvissen of iemand goede motieven, goede woorden en goede daden in zijn leven gebruikt had.  Confucius was een stuk praktischer.  Machthebbers zouden rechtvaardigheid, rechtschapenheid, loyaliteit, tolerantie en medemenselijkheid moeten kultiveren en cultuur zou het fundament van een nieuwe gouden eeuw moeten worden.  Het hierarchisch humanisme van Confucius had als tegenpool de ideën van Lao Zi, die in die tijd één van de eerste theoretische anarchisten was.  Hij vond dat hoe minder er geregeerd werd, hoe beter een land geregeerd werd...dat vonden de militairen en de adel ginderachter maar niks natuurlijk.  Om zich tegen die groepen te verzetten, was Lao Zi misschien beter bij Confucius in de leer gegaan...in plaats van mekaars konkurrenten te willen zijn.  Maar ja, voor alles is een tijd...alhoewel qua symboliek alles zich in andere tijdvakken weer op een andere manier vertaalt : de tegenstelling tussen een Marx en een Bakoenin bijvoorbeeld is daar misschien zoveel eeuwen later een mooi voorbeeld van.


            In India begon men ook door te hebben dat alle materie een soort met ons verwante ziel moest hebben...tot in het extreme zelfs...typen die schrik hadden om een mier dood te trappen enz... . 


Er waren zelfs despoten die na bloedige veroveringen, zich na contact met religies of filosofen aldaar 'bekeerden' en voor gratis nutsvoorzieningen voor hun onderdanen zorgden.  Doch deze uitzonderingen werden later dan weer onder de voet gelopen door andere legers van diegenen die nog geen kursus anti-bloeddorstigheid gevolgd hadden.   'Humanisme', interesseerde de leidende groepen niet, ze hadden andere belangen te verdedigen.  In veel gevallen werden ze door de 'officiële' religieusen  geweldig goed geholpen in hun oorlogen en onderdrukking op het thuisfront, waar WIJ zwoegen moesten om hen te onderhouden.


                                                                       66      


            Naarmate men in Griekenland, korter bij het jaar 400 kwam, waren er meer politiekers die de 'gewone' Athener meer bij de politiek wilden betrekken.  Waar hebben we dat nog gehoord ?  Er bestonden al instellingen als de volksvergadering en de volksrechtbank, maar dezen hadden eerder een kontrolerende funktie.  Het echte beleid werd door de meer bemiddelde Atheners gemaakt.  Ze vormden steeds wissellende coalities, waarbij famillie-en vriendschapsbanden een belangrijke rol speelden.


            Socrates verzette zich tegen de ‘sofisten’ die de toekomstige politiekers een opleiding gaven in het leren ‘verkopen’ van tegenstrijdige standpunten aan het publiek. 


Hij wilde de waarheid leren bovenbrengen in plaats van te verhullen.  Hij wilde zijn leerlingen de betrekkelijkheid van hun kennis en algemeen geaccepteerde waarden aantonen om langs die weg te komen tot wat goed en rechtvaardig was.   Omdat hij zich eigenlijk tegen de democratie zoals ze in de praktijk gebruikt werd verzette; veroordeelde men hem tot de gifbeker.   Zijn eerste bekendste leerling na hem, Plato, was zelfs van mening dat een stad alleen behoorlijk  door filosofen kan geregeerd worden; door mensen die kennis hebben van wat waar, goed en rechtvaardig is. 


Aristoteles; weer een praktischer iemand,  maakte een inventarisatie van alle mogelijke bekende staatsvormen en hield zich nog met tal van andere interessen bezig : literatuur, biologie, logica, meterologie…  Toch knap al die voor ons al met die dingen bezig waren omdat wij er mee bezig zouden kunnen zijn.


            De geschiedenis ging verder.  Rond 214 VC zette het Chinese deel van onze in Afrika vertrokken stamboom onze muur en vond den Archimedes de pomp uit.


            Als  Romeinen kwamen wij op de proppen met goden die voor een aantal begrippen als trouw, eer en hoop enz…stonden…zo rond de tijd dat we in Afrika  ook al aan ijzerbewerking begonnen te doen.  In China hadden we al staatsmonopolies voor sommige produkten en nationaliseerden we al grond en zoals overal waren er typen die een verslag van de geschiedenis van hun streek publiceerden.


            De term ‘proletariërs’ komt een eerste maal in de Romeinse geschiedenis voor. 


We woonden toen in armoedige kamertjes waarvoor we woekerprijzen betaalden aan eigenaars die in monumentale panden woonden.  Vaak lieten deze eigenaars brand stichten in hun huizen om zo met de grond te kunnen spekuleren.


            Terwijl de bestaande grote rijken en kleine staatjes mekaar vaak naar het leven staan komt  het jaar 1  in zicht.  Iedereen kent de lotgevallen van de timmermanszoon van Nazareth; 'den Jezus', die het aandurfde van het establishment uit te dagen en hiervoor de prijs betaalde. 


            Eerst na Christus z'n dood begon de geest van wat hij had achter gelaten goed te werken, wat aan de zendelingendrift van zijn volgelingen te zien was. 


Er zou eeuwen later nog geweldig gevochten worden omtrent de vraag of die geest of Jozef of iemand anders zijn biologische vader was.  Waarschijnlijk is dit misverstand vertrokken bij een uitspraak van Jozef of (en) Maria die zich lieten ontvallen dat ‘ dat toch gene van ons kan zijn’.  JC was iemand die niet alleen het individuele maar ook het universele welzijn propageerde; net zoals in een nog verder Oosten bepaalde Indiërs de leer van Boedha uitbreiden van individuele naar universele verlossing.  Nu zouden we dat kunnen aanvullen met het uitgangspunt dat we allen van dezelfde cellen afkomstig zijn.


            Eén van de voorlopers van Mercator, Ptolemaeus; bracht de toenmalige wereld voor ’t eerst in kaart; want zo’n mannen moesten er ook zijn.  De Romeinen die Constantinopel als hun nieuwe hoofdstad namen, begonnen nattigheid te voelen want voor het eerst moesten ze de Germanen terugdrijven terwijl men in China een reeks rijken zich zag verenigen om nadien weer uit mekaar te vallen.  De Visigoten versloegen het Romeinse leger dan toch en zelfs enkele tijden later spannen de Romeinen en de Germanen samen om de Hunnen eens van hun onoverwinnelijkheidswaan af te helpen.  Nog een tijd later werd Augustulus Romulus de laatste West-Romeinse keizer en waren


                                                                       67


we weer bij  waar het begonnen was.  Versnippering. Eendracht. Bloei. Verval.  Hierbij exkuses voor al diegenen onder de voorvaderen die met deze slachtingen niks te maken hadden voor het gebruik van de termen Romeinen enz…  .  Er zijn immers ook Amerikanen die niets met wat in Vietnam gebeurd is te maken hadden. 


            Het wiel van de geschiedenis draaide voort. 


Clovis den Frank overwint de Visigoten; amaai da waren stoten. 


Hij ging zich laten dopen als de Alamannen zouden gaan lopen.


Sinds de eerste christelijke Romeinse keizers moesten de filosofische scholen toe.


Wetenschappellijk redeneren werd taboe. 


Terwijl het Oosters en Westers Romeins Rijk werd herenigd en de Koreanen van het land van de ‘kalmte van de morgen’ Japan gingen helpen bevolken veroverde Byzantium Belgrado en werd Egypte opgenomen in het Islamrijk.   Sinds de Romeinen uit Engeland vertrokken ontstond er tussen de verschillende staatjes zo’n rivaliteit dat al dat krijgsgedoe soms hongersnoden tot gevolg had. En nu per jaar enkele markante dingen, over elk feit kan je een hele encyclopedie op zich schrijven, als de feiten je nieuwsgierig maken zoek er zelf dan maar informatie over...en probeer te ontdekken welke algemene ontwikkelingslijnen er achter de feiten zitten.


 


Een overzicht van de geschiedenis aan de hand van jaartallen


718 Moslimaanval op Constantinopel faalt.  Weer een onderdeel van de strijd van de leidende klassen om nog meer macht ten koste van alle miserie die oorlogen meebrengen. 726 Moslims aan Chinese grens  733 Karel Martel stuit opmars Moslims in Poitiers 754 Wynfrith alias later Bonifasius; den apostel voor de Germanen en bondgenoot van den Martel werd vermoord door Friezen en dan nog wel op Pinksteren.


840  De vikingen koersen naar Ierland en wat later ook naar Parijs; ’t Frankische rijk dus ook bedreigd  890 In Egypte is er een arts Abu Ya Gub alias Judaeus die aforismen schrijft om z’n patienten te genezen  vb ‘ de meeste patienten worden door de natuur genezen'.


930 De Arabische geneeskunde wordt in een boek gebundeld  939 Vietnam onafhankelijk van China.  Einde eerste millenium zorgden Otto I ,II, en III en heel hun compagnie voor weer een nieuwe wereld-devisie.  Na veel gebadder in Duitsland en Italie en den Balkan niet te vergeten, werden die mannen zelfs niet in Byzantium buitengesmeten en kwamen ze zelf nen tijd heel goed overeen; maar achteraf werden ze weer schizofreen. 


Het ging om meer dan de jacht om geld en land of vrouwen en voedsel.  Het leek wel of onze genen internationaal vermengd wilden worden.  Waarom hebben we dat niet op een andere manier aangepakt en kwam er telkens die doodslag aan te pas ?  Huisde er dan zoveel angst en drift in de aanvallers en aangevallenen dat alles vaak zo bloedig verliep ?


 


1002  Vikingen bereiken Amerika  1017 Of de Denen in Engeland graag werden gezien valt nog te bezien  In 1100  stonden de 'zogezeide' Christenen in Jeruzalem  1124 Duitse-Engelse  inval in Frankrijk  gestuit door Lodewijk de Dikke die via de verplichtingen van z’n vazalvorsten z’n graantje kon meepikken


1160 Bloei van het Khmerrijk  1180 Hildegard Von Bingen spijtig genoeg gedaan met zingen, het werd haar  zelfs een tijd door vervelende lieden verboden .


1197 Honger bedreigt Vlaanderen en Noord Frankrijk ; boeren konden hun leningen niet meer afbetalen; toen al niet meer.


1200 Val Constantinopel.  Venetie doet de beste zaak met een aantal nieuwe ekonomische steunpunten …tot keizer van het nieuwe Latijnse rijk wordt nen zekere Boudewijn van Vlaanderen en Henegouwen verkozen ; de kruistocht kon weer even verpozen. 1268 Thomas van Aquino land in Parijs en is er wijs ‘het denken is bij hem primair om tot een verdieping van het geloof te komen'; het denken als de verbinding tussen het ‘natuurlijke’ en ‘bovennauurlijke’


                                                                       68


1338 Gentse bevolking kiest nieuw bestuur : voornamelijk wevers en lakenhandelaars ; ’t gewoon volk nog altijd de sigaar  1349 Nieuws van allen tijde : ‘Oostenrijkse Joodse wijk platgebrand’  want voor de pest moest een zwart schaap worden gevonden  1360 Frankrijk en Engeland beëindigen nog maar es nen oorlog  1368 Mongolen geven China voorlopig op 1381 Engelse koning bedwingt boerenopstand…en er zouden er in Europa nog zo velen volgen 1389 Osmanen rukken op in Balkangebied 1407 Vrouwen centraal in nieuwe Franse roman.


 


            En immer verder gaan ondertussen de godsdienstoorlogen-interadelhuwelijken;  vervolging van allerlei soorten protestanten en het afkopen van de vrede; ten koste van de rede; de waan sleept zich voort 1450 Inca’s repareren een hangbrug met touwen van een halve meter dik ; die kwamen ook van ver sinds ze 30.000 jaar eerder de noordpool vanuit Azie overstaken.  1450 Turken nemen Constantinopel in 1453  de honderjarige oorlog voorbij  1460 Inca’s bezetten Chimu-rijk en massale heksenverbranding in Atrecht 1480 Koning van Zimbabwe overlijdt; stond aan het hoofd van hoofden die hem schatplichtig waren; ook daar moest men de gewone verzuchtingen van de simple mens al kunnen bedaren  1487 Azteken offeren duizenden gevangenen en een paar jaar vroeger erkennen de Vlaamse steden den Max van Oostenrijk  terwijl de inquisiteurs hun richtlijnen voor de heksenvervolging geven 1493 Colombus komt uit het latere America Latina terug.


De verdere ontdekking van de wereld door de Europeanen in spe is niet meer te stuiten; de burgerij werkt zich binnen het nog door de adel gedomineerde schaakspel op


Door de plotse rijkdom verdwijnt de verstandhouding tussen de katholieken, moslims en joden...tussen sommigen althans, maar de aanstokers van de verdeeldheid wonnen.


1511 Lof der Zotheid van Erasmus verschijnt; het amusement vervangt de satire ; hij oefent zijn ambt als kritisch priester niet uit en zwerft door Europa. In Londen schrijft hij zijn fantasieën in acht dagen tijd op in het huis van zijn vriend Thomas More die zijn ideale samenleving in 'Utopia' of ‘nergenshuizen’ beschrijft.


1519 Leonardo da Vinci sterft; als onafhankelijk waarnemer en uitvinder en veel meer trad hij de wereld tegemoet1521 Azteeks Rijk ten onder  1525 weer nen boerenoorlog  gedaan bij de Duitsen en spijtig van die Maarten Luther die de kant van de overheid koos 1526 wat niemand weet , toen was er al ne zwarte koning Alfons in Kongo die zich tegen de slavenhandel verzette 1529 Mogol-leider verslaat Afghanen 1532 een soort eenheid tegen het Turkse rijk . Terwijl Mercator ooit nog in Leuven met Erasmus zijn kaarten maakt wordt het onderlinge gevecht tussen Schotten en Engelsen enzoverder niet gestaakt en beginnen bepaalde wereldlijke machthebbers andere profeten dan die van het oude Rome te steunen; bijvoorbeeld die van Genève die Calvijn ‘ophemelen.’om weer een groep mensen voor hun ‘aardse’ belangen te gaan misbruiken 1544 Koning Frankrijk wijst eisen arbeiders af en die mannen voeren nog drie jaar tevergeefs een juridische strijd tegen het parlement in Parijs .  Ondertussen laat Leuvenaar chirurg Vesalius zijne kaas en in 1566 is de dood Nostradamus misschien de baas. Vanaf 1570 wordt Japan meer één terwijl den Tsaar Ivan het protestantisme bekritiseert en Zweden en Denemarken als pitstop vrede sluiten 1573 Hongersnood in Europa. Teveel gevochten en slechte oogst.  Bakkers werden verplicht aan verlaagde prijzen te verkopen.  Overheidshulp zoals renteloze leningen prachten geen soelaas  1580 Spanje lijft Portugal in als voorbode op Portugal onafhankelijk  1592 Filosoof Montaigne dood  :Twijfel en inzicht in het paradoxale karakter van de waarheid deden hem vragen stallen bij de essentie van het  bestaan.  


Zonder systeem behandelde hij de meest uiteenlopende onderwerpen. Benieuwd naar wat er in ‘Que- sais- je?’  staat.


1596 Spanje getroffen door bankroet.  


Ook ditmaal zullen de Duitse en Italiaanse geldschieters de koning wel kredieten verschaffen.  What’s new I ask myself.  Ondertussen blijven de boeren tax betalen aan de


                                                                       69


koning en de grootgrondbezitters en de kerk.  Sommigen trekken naar de steden of naar de Amerikaanse Koloniën.  Durven brengt op lange termijn altijd iets op als het je kop niet kost ten minste.


 


 1600 Bruno Giordano op den brandstapel want te geleerd.   Dezen mens schreef over het verband tussen de universele en individuele ziel en over de noodzaak de bijbel op zijn morele verdiensten in plaats van bijvoorbeeld op zijn astronomische implikaties te beoordelen.   ‘Misschien is uw vrees om dit vonnis te vellen groter dan de mijne om het te aanhoren’ zei hij tegen zijn rechters. 1602 Kooplieden in Holland verenigen zich in de Oostindische Compagnie 1617 Jezuieten besturen provincies Peru.  Produkten uit kolonies worden meer en meer gegeerd en de kolonisten beginnen inspraak in het bestuur te eisen; in wiens firma; religieuse of adelhanden dat bestuur ook is.  1620 Filosoof Francis Bacon heeft iets tegen idolen; dogma’s en vooroordelen en geloof ; de wetenschap moet de lasten van de mens verlichten zegt hij.


1623 Shakespeare gebundeld  1642 ZON middelpunt heelal zegt Galilei.  Baanbrekers hebben altijd een stuk gelijk.  1643 Vier Engelse koloniën in Noord Amerika in bond verenigd. 1645 Habsburg houdt Hongarije, terwijl men in Parijs  geldproblemen kent in de staatskas van Mazarin en Richelieu 1649 Cromwell leidt massaslachting in Ierland en Zweeds leger trekt zich terug uit Praag  1651 Harvey zegt dat het leven uit ei komt; nog een baanbreker van formaat


1654 Nederlanders geven Brazil prijs aan Portugezen en gingen het een paar jaar later zelfs in Korea proberen 1659 Frans-Spaanse oorlog ten einde; maar  komedie duurt voort.


1666 ISAAC NEWTONS WONDERJAAR zwaartekracht, kleurenleer…hij publiceerde zijn vondsten toen nog niet.  1670 ‘simplicissimus’- boek hoopt op verlossing door zich af te keren van de wereld en op het hiernamaals te wachten . Grimmelhausen vertelt over zijn held die door toedoen van de dertigjarige oorlog zich van braaf tot totaal gedesillusioneerd ontwikkeld .(niet alleen de zwaartekracht kan een mens hier 'naar beneden trekken'), 'adieu wereld’ zegt hij na de opsomming van de miserie die hij is tegengekomen.  Als we meer tijd hadden, maar dus in een andere kultuur en onder een andere ideologie leefden, zouden we mits onze zin daartoe aangemoedigd werd en onze wil aanwezig was, kunnen lezen wat al diegenen die ik terloops noem, geschreven hadden. 1670 Comenius wil spelenderwijs leergierigheid bijbrengen 1674 Fransen attakeren Arnhem als begin aanval op republiek            1672 Gebroeders Dewitt in Holland slachtoffer van lynchers als uitloper van dispuut tussen republiek -en koningsgezinden en als gevolg van geheime allianties tussen Holland Engeland Zweden enerzijds en Engeland en Frankrijk in ’t geheim…Waar hebben de huidige grote politiekers hunne stiel geleerd denkte gij of zit dat in het burgerlijk systeem en dus ook in ons, ingebakken ?  Ondertusssen  schreef Molière maar blijspelen.   En werd Bombay het nieuwe hoofdkwartier van de Engelsen.


1691  Spinoza .  Eindelijk iemand dat zegt dat de wonderverhalen van de bijbel als moralistische vertellingen ter lering moeten beschouwd worden en  het bestaan van Adam als eerste mens in twijfel trekt.1681 Bloedtransfusies verboden, nog teveel doden, men weet nog niet welke stoffen bij mekaar passen.


1683 Turken staken belegering van Wenen 1689 Verdrag China-Rusland        


1694 oprichting bank van England  1695slavenvrijstaat Recife gevallen


 


1700 Karel den tweede van Spanje kiest Frans opvolger terwijl in Massachusetts het eerste anti-slavernij pamflet opduikt. 1704 John Loche vindt koningschap geen goddelijk recht.  1713 Internationale oorlog in koloniën Amerika weer voorlopig voorbij 1716 Leibniz introduceert het begrip ‘kracht’ in de natuurkunde en vindt deze wereld de best mogelijke  Merkwaardig is dat hij in geestelijke krachtvelden gelooft. Bracht veel tijd in omgeving hof door. Ontmoette Spinoza en Descartes. 


                                                                       70


1716 Groot Chinees Woordenboek  1721 Zweden verliezer in Noorse oorlog 


1723 Vanleeuwenhoek microskopisch biologisch onderzoeker sterft .1731  Crusoë en Defoe 1733 Pruisen krijgt sterk leger  1734 Boek van Voltaire op brandstapel. Bekritiseert franse politiek en zegt dat in Engeland iedereen belastingen moet betalen .  1746 Swift : Gullivers Travels scherpe satire : mensheid laat zich leiden door ijdelhijd en hebzucht. 


De satire is in Engeland een populair middel om stelling in debatten te nemen.           


1753 Diderot zijn ‘encyclopedie’ verboden 1756 Europese oorlog tegen Frankrijk ook omwille van verschillende politiek in diverse kolonien         1763 Einde 7jarige oorlog van Oostenrijk (OR), FR en Rsl om macht Pruizen terug te dringen terwijl Spanje(SP) zich in Europese oorlog bij FR aansluit. Ondertussen was er de Zweed Linnaeus die de planten bestudeerde.


1764 Amerikaans verzet tegen Engelse belastingen             1769 'WATT'een stoommachine.


1770 John Wilkes hekelt Engels parlement en cliëntelisme.


Kranten en betere verkeersverbindingen maken politiek meer een algemene zaak. 


1774 Machtsstrijd parlement en monarchie. Filosofen kiezen kant van parlement alhoewel hun boeken er vaak door verboden werden.  Voltaire : beter gehoorzamen aan een leeuw dan aan 200 ratten 1775 Broodprijs zakt ineen in Parijs.  Priesters tegen met geweld afdwingen van lagere prijzen.  1776 Amerikaanse afscheiding van England   1781 Gotthold Ebraim Lessing vond dat alle religies hun bijdrage aan de ontwikkeling hadden gegeven en zag in de geschiedenis een ontwikkeling in de richting van een ideale maatschappij die wel nooit zou bereikt worden.


1781 Indianenopstanden Peu en ander plaatsen  1789 Hervormingen Jozef II in Rusland terwijl er in Parijs voedselrellen uitbreken. Met Franse burgerlijke revolutie als gevolg .  Proletariaat weer voor karren van rijken gespannen; adel verliest gevecht tegen burgerij langzaam overal meer de volgende 150 jaar. 


1793 Alle voormalige bondgenoten FR en SP weer aan ’t badderen terwijl de guillotine topdagen heeft maar ook Robespierre geliquideerd wordt.  Burgeroorlog van toen. 1796 Bonaparte nieuw frans oorlogsbeest  1793 William Pitt treedt op tegen vakbonden in Engl.


 


1801 Oostenrijk verliest bezittingen in Italie en Ieren kritisch over unie met England.


1805 Beethoven ontdekt op tijd slecht karakter Napoleon     1812 Venezula los van Spanje en Von Kleist , de dichter pleegt zelfmoord nadat hij aan het nut van kennis begon te twijfelen en na militair en boer nog vanalles geprobeerd had. 1812 Napoleons afgang begint 1813 York : 12000 soldaten worden tegen arbeiders ingezet en in Pruissen wil men de Fransen buiten terwijl Spanje weer onafhankelik van FR wordt en het stamverbond van Indianen aan de overkant van de plas uiteenvalt 1814 Anti-Turks genootschap in GRK(Griekenland)  en kerstvrede tussen Amerika en England in Gent ondertekend 


1817 Hongeroproeren in heel West Europa 


1818 Hegel dialecticus docent in Paris, zou Marx later bij z'n these-antithese-synthese inspireren. Chili onafhankelijk terwijl de VS (Verenigde Staten Noord Amerika) compromissen sluiten met Spanje  en de Oostenrijkse Metternich zich tegen het zich verenigende Duitsland verzet en de eerste stoomboot de oceaan oversteekt en Bolivar Columbia gaat leiden. 1821 Het verband tussen elektriciteit en magnetisme wordt ontdekt  en de Turken krijgen van de Russen en Grieken veel  weerstand.


1823 Shelly, de dichter die dichten op pamfletten prefereerde en te romantisch was; verdrinkt.  Ge moogt nooit teveel ineens willen doen en geduld hebben.


Brazillië onafhankelijk, of de grootgrondbezitters toch  . De Perzen sluiten een verdrag met de Turken  en Mexico wordt een federale staat. 


1826 Miljoenenverlies East Indian Cy  1827 Belgische oppositie één front tegen den Willem van Holland.  Terwijl Volta zijn batterij uitvind en ook Uruguay onafhankelijk wordt.  1828 Zoeloe koning vermoord door Boers en verdrag Russen met Perzen. 1829  In FR


                                                                       71


een jaar later een nieuwe koning geinstalleerd .. en de Polen komen tegen de Russen in opstand ; wat nog herhaaldelijk zal voorvallen ; ook hun botsingen met Duitsl.(DSL) zullen nog veelvuldig zijn.  Al deze episodes met wisselende  coalities met hun ‘vijanden’afgewisseld, een taktiek die al sinds eeuwen overal in zwang lijkt te zijn en nog is.  Ook in de rest van de wereld is er den ene keer ene van den adel baas en dan weer iemand door de rijke burgerij gesteund.…een bewijs dat het systeem een grondige krisis doormaakt en de tijd rijp wordt voor de ideën van de proletariërs.  1832 President Jackson zegt dat centrale Amerikaanse bank de rijken bevoordeligt...een waarschijnlijk niet door daden en zeker niet door andere presidenten gevolgde uitspraak die zoals gewoonlijk niet uit het hart kwam, maar taktiek was.  Later zal Van Buren de 'demokraten'  organiseren. Slavernij wordt strafbaar terwijl in England een armenwet gefabriceerd wordt en  later arbeiders 'kiesrecht voor mannen' beginnen eisen. 1835 Spoorlijn Mechelen-Brussel


1835 Psychologische roman Stendhal weinig succes; maar auteur hoopt ook nog in 1935 gelezen te worden .  Zijn personages kunnen zich niet confirmeren aan de maatschappelijke kodes


1838 Boeren stichten hun eigen republieken wat veel boel met England belooft.


1841 Vietnamese positie in Kambodja verzwakt.


1842 Lijfeigenschap in Rusland probleem  1843 Oostenrijkers zijn nog niet thuis van hun Balkanavonturen 1844 Silezische wevers eisen hogere lonen  en worden militair afgemaakt of gearresteerd.  Zal ook nog heel lang duren deze toestanden.  Deze taktiek van de burgerij zal zelfs nog gebruikt worden tegen het werkvolk als deze laatsten door de toenmalige sociaal demokraten al in de parlementen van vijftig jaar later zitten doordat deze parlementen gewoon als handlangers van de burgerij gebruikt worden (bijvoorbeeld tegen de Duitse revolutie in 1918 na de oorlog.


1846 Algerijns verzetsleider gevangengenomen door Fransen.   1846 Schrijfster Ida Pfeiffer vertrekt op wereldreis na de opvoeding van haar kinderen.  Terwijl de immigrantenstroom de VS verrast schrijven de drie gezusters Brontë hun romans.


In Belgie ziet men een jaar later de pattaten naar de vaantjes gaan.


 


1848 PROLETARIERS ALLER LANDEN VERENIGT U  Marx krijgt de opdracht de communistische doctrine te formuleren.  Op wetenschappelijke manier de geschiedenis proberen te analyseren als een wetmatigheid…die wel door subjektieve drijfriemen doorkruist wordt…da’ s de moeilijkheid…de rede die het niet haalt op de praktische belangen van de verschillende groepen. 


De moeilijkheid van organisatie en alternatief.  Daar zullen we het na dit korte overzicht nog op tal van manieren hebben.


 


1847 Tienurendag in England 1848 Kommunistisch Manifest van de Karl en Friedrich Engels.  1849 Russische steun aan Oostenrijk; beslissend voor einde Hongaarse revolutie terwijl de tsaar in Rusland voor zijn hachje begint te vrezen. 1859 Comédie Humaine van Balzac met 2500 personages 1850 Ierse hongersnood eist miljoenen levens  terwijl Marx de Pruissiche Staat en zijn alomtegenwoordige burokratie in de New York Daily hekelt.


Dit gebeurdt de dag van vandaag nog door duizenden marxisten, op uiteenlopende manieren, maar meer op het internet en aparte publikaties, dan in de burgerlijke pers... Het grote publiek houdt er weinig rekening mee. 


1853 ‘De negerhut van Oom Tom’.


1853 GB en FR misschien aan zijde Turken tegen Rsl  ; ze nemen om te beginnen al een stukje Griekenland  in.  1856 Rusland verliezer Krimoorlog en oprichting Zuid-Afrikaanse republiek.


1857 Flaubert zijn wulpse Madame de Bovary en Baudelaires Lesbogedichten niet immoreel verklaard...door wie of wat is me ontgaan.


                                                                       72


1859 Evolutietheorie wekt grote opschudding terwijl Fransen in Saigon landen


1860 Max Havelaar veroordeelt kolonialisme.


1861 Russische tsaar schaft lijfeigenschap af (zie ook Lincoln en Brown in VS)


1861 Burgeroorlog in  VS en Italiaans parlement roept koninkrijk uit.  Opvallend hoe dergelijke anachronistische tendenzen tot en met de dag van vandaag blijven opduiken als symptoom dat we aan grote veranderingen toe zijn


1862 FR SP GB troepen bezetten Mexico terwijl de VS gratis land voor pioniers geeft en Bismarck een sterk leger wil en Den Viktor Hugo ‘Les Miserables’ schrijft


1863 Kambodja Frans Protectoraat


1864 Internationale Arbeidersassociatie temidden van burgerlijk wereldtoneel


1865 Jules Verne en de reis naar de maan meer dan 1OO jaar op voorhand voorspelt.


1865 Semmelweis(of was het 'Schimmelweis) en de ontdekking van de soorten infekties


1866 Kongres Internationale in Geneve, 'eerste congres’


1867 VS willen Europeanen uit Mexico en steunen eigen Mexicaanse elite


1867 Servisch-Grieks akkoord tegen Turken en het driedelig Marxboek 'DAS KAPITAL'


1869 SDAP pleit voor klasseloze samenleving trwijl Mendeljev zijn elementen rangschikt


Geboorte Henriette Roland Holst-van der Schalk die de SDAP het een en ander bijbracht.  Het boek 'liefde is heel het leven niet', is een indrukwekkende getuigenis van de geschiedenis tussen 1869 en 1952  auteur : Elsbeth Etty. 1870 Latijnse landen beginnen vanaf dan ook al onderlinge oorlogen en als Bismarck tegen Napoleon den derde wil gaan badderen en deze laatste verliest 'wurdt' 'Wilhelm I kaiser.


1871 Parijse 'commune', als het om de arbeiders te verslaan is verstaan de Duitse en Franse overheid mekaar wel.  Oprichting van arbeiderspartijen blijkt noodzaak


1872 Bakoenin uit  Internationale Arbeidersassociatie gestoten.  Marx is voorstander van politieke akties en het veroveren van de staatsmacht en voorstander van politieke arbeiderspartijen terwijl Bakoenin voor ekonomische akties is en de vernietiging van de staat door de revolutie 1873 Koersdaling op Berlijnse Beurs


1874 Britten interveniëren in Maleisië  en Arbeiderverenigingen Oostenrijk één.


1876 Bell en zijn telefoon, Osmaans rijk bankroet. Bulgaren willen los van Turken  en de Japanheersers willen Korea


1877 Edison en zijn registratie vh geluid  en later z’n lamp1878 'Naar het volk'- beweging in Rusland en deling Bulgarije op ‘Europese top’ en ‘socialistenwet in Pruisen’


1879 Terrorisme blijkt zoals altijd niet te werken, ook niet tegen de tegen de tsaar, Lenins broer werd opgehangen...hij zou er lessen uit trekken, wat men hem nu ook verwijt.


1880 Koerden kunnen eigen staat wel vergeten, troost jullie, de moderne wereld moet toch één natie worden. 1882 Uittocht Joden uit Oost Europa en ontstaan van kleinburgerlijk nationalistische stroming in Duitsland  1882 Congres VS wil immigratie beperken


1882 Engels leger loopt Egypte onder de voet 1882  Pleitbezorger concurrentieloze wereld overleden : Louis Blanc ’s gelijk loon voor iedereen (van hem is de door Marx gebruikte romantische uitdrukking van ‘ieder naar zijn vermogen ; aan ieder naar zijn behoefe')misschien afkomstig...één van de subjektieve pijnpunten van zijn gedachtegoed.


1883 Marx analyseert modern kapitalisme 


1883” Reformistische Fabian Society wil sociale hervormingen binnen bestaand systeem Terwijl in Duitsl. Nietsche op zoek is naar een soort volmaaktheid die later door de ellendige (heil-endige) Adolf Hitler  zal worden misbruikt als theorie.  1885 Oprichting BWP terwijl Vietnamezen tegen Fransen in opstand komen.


1886 Stakingen in Wallonië  1886 Benz benzinemotor.


1886 Apacheleider geeft strijdt op 1888 Toenadering Duitsl. en zuiderburen.Tijdelijk.


1888 Componering van Internationalelied geschreven door Eugene Pottier.


1889 Rodin en zijn denker en den Eifel zijnen toren terwijl Rotterdamse stakers weer aan de slag gaan, ook door invloed klerikalen.


                                                                       73


1890 Eénmeivieringen voor achturendag 1890 Anti-trustwetten in VS terwijl ook in Polen de Ab-klasse (Abkl, arbeidersklasse) zich begint te organiseren maar nog dikwijls de volgende tientallen jaren de miserie van de burgerlijke politiek zal moeten ondergaan met een hele reeks bezettingen en coalities om de burgers aan de macht te houden tot gevolg. 1892 Duitse Socialisten nemen Ertfurter program aan waarmee ze de grondslag van het reformisme en de collaboratie met de burgerij in de volgend eeuw leggen.  De aktie van de proleten zal geleid worden naar de verovering van het stemrecht.


De geschiedenis van de twintigste eeuw zal bewijzen dat dit geen oorlogen  tegenhouden heeft en dat de kloof tussen arm en rijk nog zal toenemen. 


De eerste wereldoorlog werd nog gestopt door opstanden van arbeiders voornamelijk in Duitsland en Rusland. De tweede wereldoorlog werd niet door de Abkl -klasse gestopt; maar men had de arbeiders na WOI zogoed via hun partijen en vakbonden in het burgerlijk systeem ingekapseld en hun via een groeiende welvaart ook zo verburgerlijkt dat het lot van de rest van de wereld onvoldoende weerstand opriep om komaf te maken met het imperialistisch kapitalisme. 1894 Cleveland zet leger tegen stakers in 1895 Franse vakbonden verenigt in CGT …konden ook geen wereldoorlogen verhinderen 1895 eerste filmvoorstelling 1896 idee van ‘Joodse Staat ‘ door Herzl die als journalist geschokt was toen een Parijse menigte na het proces tegen Dreyfus ‘à mort les juifs riep’.  Dom nationalisme toch altijd.


1896 Revolutionaire toestanden op Filipijnen tegen Spanje met voordeel voor VS.


1898 Engels leger in Soedan terwijl de grote mogendheden een eeuw gaan ingaan waar ze op allerlei manieren een stuk van de wereldmarkten willen inpalmen


1899 Freud analyseert dromen en zo.


 


Twintigste eeuw  De kunst van de politiek bestaat erin te weten waar we vandaan komen en waar we ons bevinden en waartoe iets leiden kan.... gecombineerd met waar we naartoe willen.  Als alles als een processie van Echternach achteruit en vooruit tegelijk blijft evolueren, kunnen we ook honderd jaar later nog voor verrassingen komen te staan.  Wat eraan gedaan ?


1900 'Boeren' Zuid-Afrika met Duitse kanonnen verslaan Brits leger... achteraf toch verslaan/ DSL(Duitsland) wil vloot verdubbellen/ Westerse eisen aan China en ... 'boksersopstand'/ Erfelijkheidsleer van Devries: gen kan alleen recessief zijn als zowel vrouw als man recessief gen inbrengen/ Socialistische Internationale, Kautsky : samenwerking met 'burgerlijke'(die 'klassenmaatschappij' in stand willen houden) partijen toch mogelijk…en alle gevolgen vandien 14 jaar later/


1902 Stakers gedood in Leuven/ strijd om Macedonië door Balkanlanden


1903 Algemene staking Nederland mislukt /Winst voor Duitse socdem/ uitbuiting Kongo/


1904 Oorlog RSL-Japan/ 'linkse’ Jaures in FR (Frankrijk)pro -revisionisme (zien het dreigend gevaar in het kapitalisme niet meer/ Entente Cordiale FR en GB blijven wereld tijdens theekransjes verdelen /1905 Eerste aanzet Revolutie in Rusland/ in NL(Nederland) vakbonden samen in NVV/ 80000 mijnwerkers legen werk in België neer/ 1905 Bengalen gesplitst/ abkl opstand Moskou, boycot Doema (parlement) door bolsjevieken/1906 eerste radioprogramma New York  via jarenlang teamwork/1907 tsaar ontbindt doema/ Autorace Peking-Brussel/ utopische Kolonie ‘Walden’ ter ziele 1908 Vrouwen eisen kiesrecht GB/ Jonge Turken eisen rechten voor iedereen ongeacht religie of ras/


annexatie Bosnië-Herzegovina door Oostenrijk/ 1909 sdap sluit tribunisten uit partij  (zie rol Herman Gorter en Antoon Pannekoek.../ Bleriot vliegt over kanaal/


1911 FR probeert op basis van twisten in Marokko invloed te behouden/ betogingen voor stemrecht op drie jaar van Wereldoorlog Eén  in Brussel!!!!!!!!!!!!/


oorlog Italie-Turkije/ boeren Mexico in verzet/  1912 zege spd bij Duitse verkiezingen 110 tegen 148 zetels,toch zullen ze de oorlog sponsoren/ China geen keizerrijk meer,republiek


                                                                       74


op nat.basis guomindang opgericht / Rus.ingrijpen in Perzië./ GRK-BULG. verdrag /Ital-Turk.vrede/Balkanoorlog FR RSL achter Balkanlanden, DSL achter Oostenrijk/ Berlijn waarschuwt Russen/ 1913 België 400000 stakers stemrecht/ vrede zogezegd op Balkan in mei, in juni terug oorlog(en nu de dag van vandaag nog…el capitalismo es un systema decadente / tweede chinese revolutie mislukt, geen steun vanuit volk of buitenland/


Russen drukken Pools verzet kop in/ 1914GB wil sterke vloot/ Iers zelfbestuur/


It;Ostnr.+Roem.bombarderen prins Von Wiet tot koning in Albanië/ Ghandi terug naar India/ Moordaanslag Sarajevo/ Dsl ultimatum aan Rsl/ mobilisatie NL en BL/ Japan verklaart Dsl oorlog/Oorlog in lucht begonnen/ Duitse oorlogskredieten door meerderheid spd goedgekeurd, alleen Karl Liebknecht en een kleine groep tegen/  Mussolini begint aan carrière/ Serv troepen heroveren Belgrado./ Mussol uit sp Italië gezet/ bolsjevieken uit doema gezet + mensjevieken voor oorlogskredieten./


1915 Australische en Nieuw-zeelandse troepen nemen taak over van Britten tegen Turken / Liebknecht geroyeerd/sommige  LINKSE socialisten tegen oorlog(zelfs de oorlog van het eigen land...die in een strijd om de macht in eigen land zou moeten worden omgezet) bijeengekomen in Zimmerwald en een tijd later in Kiental (april '16) dringt Lenin op de splitsing van de tweede internationale aan /Zuid -Afrika terug in Boerenhanden/


1916 Arabisch verzet tegen Turken/ 1917 Maart : eerste deel Russ revolutie/VS verklaart oorlog aan DSL./ augustusopstaand bolsjevieken faalt ,in oktober geslaagd/ Centralen verslaan Italië/1918 soldatenopstanden + Duitse abkl verraden door socdem/ Ostnr moet Balkan lossen/ Onafhankelijkheid Polen weer tijdelijk/Rekwisitie NL-handelsvloot door VS- GB/Vrede Brest-Litovsk onderhandelt door Trotsky./ Duits offensief stopgezet./ Burgeroorlog Rusland./ 1919 Versailles-’vrede’/ Opstand arbeiders Dsl onderdrukt…heeft latere opgang nationalisme in Dsl mogelijk gemaakt/ Oprichting derde Internationale/ Geallieerden verdelen Dsl kolonies/ Kemal in Turkije/ 1920 Red Scare in VS/ Poolse troepen in Oekraïne./ Mandaatgebieden toegewezen : Irak en Palestinie voor GB Syrie-Libanon naar FR/ PKIndonesie opgericht’Sneevliet-effekt’/ Rus.leger in Warschau verslagen, hadden op Poolse rev gerekend, maar Pools nationalisme sterker


/ Lot Ottomaanse rijk bezegeld/ Revolutionair elan raden in Italië afgezwakt door soc.  partijen./ Irak eigen regering/ Ierland verdeelde natie/1921 afscheiding in soc partij Italië Bordiga en zijn gevecht binnen en buiten de Italiaanse sociaal-demokratie.


/Poging Nieuwe Ekonomische-Politiek in Rusland


KP in China opgericht./KPBelgie via Jacquemotte, Van Overstraeten...Soc.Jonge Wachten…/Musolini fascistisch leider/Staking tegen fascisme in Milaan/1922 beroerte Lenin./ Turken verdrijven Grieken weer/ Mussol aan macht./USSR uitgeroepen/ 1923 Putsch ’Hitler’ mislukt./weer vrede GRK-Turkije/China : guomindang naar links om later KPC te kunnen elimineren KPC in val gelopen.../


1924 Mild vonnis voor  nazidolf + terreur bij verkiezingen in Italië/ dood Lenin./


Eerste pogingen in Z-Amerikaanse landen om conservatieve macht te breken op burgerlijke basis.


1925 ZOVEELSTE blablabla vredesverdrag ; ditmaal in Locarno./ 1926 Britse staking afgebroken./ 1927 Linkse opstand in China/ Oprichting PNI Soekarna; die later door Soeharto te lanceren in de jaren zestig miljoenen kommunisten zal laten verdwijnen…vandaar dat ze daar nu met religiefundamentalisten zitten./ 1927 Nieuw Ekonomisch  beleid Stalin./1929 Beurscrash New York...kleine aandeelhouders massaal de dupe.


1930 Ondanks miljoenen stemmen voor SPD en KPD en een verlies van het Duits centrum haalt de fascistische nsdap(de ‘s’ staat zogezegd voor socialsitisch; wat één vd bewust gekreërde  verwarringen van de eeuw is)107 zetels tegen 77 voor de KPD . Alhoewel SPD-KPD in de meerderheid is, is de tweede wereldoorlog eigenlijk al in de maak, parlement of niet...de economie en zijn bazen en hun regeringen beslissen /Noordfranse textielfabieken plat/ Strijd Stalin versus Trotsky in rsl./ Onafhankelijkheid


                                                                       74


India./ Vervolg verzet tegen dictatuur in SP/1931 eenheidsfront tegen Hitlert geen oplossing in dsl/ 1932 NSDAP Grootste fraktie./1933 Hitler toch kanselier na veel geschipper het jaar ervoor van conservatieven en socdem in dsl.


/ 1935 Komintern voor volksfrontpolitiek (na aanvankelijk sociaaldemocraten als ennemie te hebben gezien./ Mars Mao in China begint./ Herbewapening dsl + uitschakeling van de linkse mensen/


1936 Volksfront in Frankrijk Blum premier; links 376 zetels; rechts 222 geen 'avance' vier jaar later moest staatsapparaat Fr ankrijk mee aan Duitse politiek werken.’zie Vichy-Petain/  In Spanje...fascistische oorlog tegen door links gedomineerde regering…regeren met burgerlijke partijen heeft afgang niet kunnen verhinderen.NSDAP helpt Franco bombarderen/ 1937 andere joke : Sociaal democraat Deman valt voor nationaal getint socialisme dat hem feitelijk bij kollaboratie bracht./oorlog China-Japan/1938 In GRK imiteert Metaxas de fascisten / 1939 Pakt DSL-RSL / DSL valt Polen binnen/ GB en FR verklaren DSL oorlog./URSS lijft delen Roemenië In./1940 DSL  invallen/Fr overgave/ Collaborerende fasc groepen in heel Europa.:waartoe dat kan leiden werd voortreffelijk beschreven in het boek :'En wat deed mijn eigen volk  ? Breendonk een kroniek.' van JosVander Velpen.


Nog even in een notendop verder met de grootste of markantste feiten :  


 Nl stakingen na nazi-rassias/ Gewapend verzet overal achter politiek geallieerden./


     DSL valt Rsl aan maar uiteindelijk winnen de linkse 'staatskapitalisten' olv Stalin gelukkig toch. Maar socialisme in één land blijkt dan toch op lange termijn niet zo mogelijk  1942 Japan verovert Fillipijnen en mag van collaboregering Vichy in Fr vrije doortocht hebben in bepaalde Fr kolonien/ !!!Deman trekt zich teleurgesteld uit politiek terug eigen schuld dikke bult/


 


Henk Sneevliet terechtgesteld./ Kampen in DSL./ GB-VS vallen Algerije binnen ,Vichy in zijn gat gebeten/ 1943 Stalingradverlies voor DSL: De vraag of dit ook zonder Stalin als partijleider gekund had, verdeeld een aantal groepen die het Marxisme op een aantal verschillende manieren invullen tot op de dag van vandaag.  Het antwoord ligt misschien in de vraag of een socialistische Europese revolutie vóór of tijdens de wereldoorlog mogelijk geweest zou zijn...in feite had men het burgerlijke parlementarisme al veel vroeger moeten verwerpen, maar men kon het niet : was het de fout van de intelektuele-proletenleiders of van de onmacht van de massa of het subjektieve deel van de strijd om het bestaan...de ene vraag werpt altijd de andere op....  We zullen in een later artikel de situatie nu, met toen vergelijken en zien hoe we er nu kunnen uitraken, want niet alles is precies altijd op ieder moment mogelijk, alhoewel.


 


/ Protesstakingen Italië/ KPI bij geallieerdenpolitiek ingelijfd …wapens moeten worden ingeleverd, revolutie onmogelijk gemaakt door top Kom.Partijtop Italië / Mussolinni afgezet. / Geallieerden in Normandie./ 1944 Japanse vloot vernietigd/ Bevrijding O-Europa door URSS en Tito ; achteraf is den andere kant ze zogezegd nog eens gaan bevrijden alhoewel ze er op achteruit gegaan zijn. / Tussen  1940 en 1947 hebben de Grieken zowel de Duitse, Italiaanse al Engelse troepen moeten buitenpieren...en dat allemaal omdat die mensen daar volgens de goesting van andere regimes, te links waren / Schandaal van Dresden -bombardement (zaten alleen deserteurs en burgers) militaire afspraken zitten niks met civielen in/ Conferentie Jalta ./Atoombommen toen Japan eigenlijk al verslagen was./ Kampen ontruimd .///maar er zijn er heel veel nog bijgekomen dees eeuw /  


1944 Schrijnende gebeurtenissen in Putte en Meensel-Kiezegem, ...één van de hopelijke laatste grote trieste voorbeelden van waartoe collaboratie in Europa leiden kon.


1945 Papiergeld ongeldig / Japan capituleert in China.waar KP en nationalisten weer afspraken maken voor ze mekaar weer in de haren gaan vliegen. / Strijd in GRK tussen


                                                                       75


verzetsgroepen en pro-conservatieven en VSGBduren voort/Wederopbouw en sociale toegevingen uit schrik omdat de komm partijen in West Europa sterk staan./ verburgerlijking westerse abkl / marionettenregimes in minst ontwikkelde deel van de wereld/ 1948 Oorlog na proklamatie staat Israël./ executies comm. In GRK./Verenigd Europa gewenst/1949 NAVO/ Vervolging communisten  in VS en 't Vaticaan slaat katholieken  met linkse opinie in de ban /Chinese Volksrepubliek. / Vele niet -Westerse landen worden zogezegd onafhankelijk/ Wereld nog niet één.


1948 Aanslag op Togliati ,nadien bezettingen fabrieken nadien door KP ongedaan gemaakt / GRK strijd van Griek Markos tegen fascisme in GRK, kinderen in Balkan in veiligheid gebracht; Markos later vervangen door meer Moskougezinde Zachariades/Verklaring Rechten vd Mens/


1949 Dimitrov in Bulgarije overleden. Destijds bij de Rijksdagbrand werd hij vrijgesproken(ze konden hem waarschijnlijk nog gebruiken) en Van Der Lubbe onthoofd./Gaston Eyskens regering gaat beslissen of de king van Belgium ,oh anachronisme mag terugkeren./ Proclammatie vd DDR en Chinese Volksrepubliek./


6000 van de23000 linkse militanten van EAM EAS stierven in tegen door Britten en VS gesteunde oorlog tegen de fasco Griekse regering, later staakt het verzet de strijd/Belgische vrouwen naar stembus/ Indonesië onder Soekarno Soeverein./


Einstein wil relativiteitstheorie onder één noemer brengen met elektromagnetische veldtheorie van Maxwell/  Kostov als Titoïst in Moskou geexecuteerd./


 


1950 poging tot stichten Muslimsstaat op WestJava./ Cyprus :wil bij GRK Britten weigeren/ akkoord China Urss/ Ambon wil onafhankelijkheid, maar/ Oorlog in Korea uitgebroken...of beter, weer 'in mekaar gestoken'./


rassenscheiding ZuidAfr./  EGKS...voorloper Verenigd Europa/ Polen en DDR erkennen Oder-Neissegrens/ VN-leger trekt zich terug in Korea./ Churchill wil Europees leger/ Dsl onthouden zich in Raadgevende Vergadering Europa / Brussel : Pholien ontslaat communistische ambtenaren/


Amerikanen landen in Korea.en beloven Taiwan natuurlijk steun/ China kiest kant NKorea/ 200 000sol. VS-westen in Korea 350 000ton aan vracht 17500 voertuigen Truman paniekerig over zogezegd rode gevaar./ Chinezen veroveren Seoel 250000man/1951mijnwerkers vier procent opslag./Iran naast AngloIranian oilcompany./ Generaal MacArtur wil buiten VN en US richtlijnen opereren. / Iran vreest Britse akties/ Moskou wil wapenstilstand/ De Gaulle (Frankrijk) veranderde Pétain ,de collabo zijn straf in levenslang/ Tunesisch verzet tegen FR/  Alle Belgische gemeenten op stroomnet. 


De heersers geven de anderen voordelen en slagen er winst uit, maar de krisis zal armoede en oorlogen in stand houden met nooit geziene tegenstellingen in crescendo tot gevolg


/1952 Batistacoup op Cuba/Machtsovername NatREvBew Bolivia; grond aan armen en tinbaronnen tegen 'vergoeding' onteigend/ Peron ’s politiek om de armen te sussen/ Koning Faroek treedt af in Egypte./ Mossadec weer in Iran aan de macht./ Soc en Comm tegen verlenging dienstplicht onder premier Vanhoutte./  geexperimenteer met Hbommen./ 1953 Watersnood zeeland./ Soedan onaf/ Stalin dood/ Eisenhower wil bondgenoten versterken/ Fr problems in Marokko en IndoChina ; Engeland in Egypte en Perzie en Oeganda Nigeria/ 


Ougree: eerste laagoven van 36miljoen produceert 60 tot 100 ton gietijzer per dag/ opstand ddr/ Egypte rep/ Rosenberghs terechtgesteld. ./Actie Castro mislukt./DDR mag herstelbetalingen ussr stopzetten./ Castro krijgt 15jjaar en houdt lange speech in rechtszaal over sociaal onrecht in Cuba.


Algemene staking FR. /Chroetsjev partijleider./ Mosadeg 3 jaar de bak in / Nasser Egypte./


1954 Oppenheimer ook slachtoffer commjacht/ Vietminhoverwinning op Fr/ Linksradic


                                                                       76


Mendes France wil ‘vreedzame regeling’ Vietnam later ook via onderh met VSGB  Cambod Laos onafh voortbestaan: als je weet wat later gebeurd is besef je dat vredesonderhandeling met burgerlijke partijen larie zijn./ Stroessner president Paraguay via leger, casino’s bordelen; staatsloterij en Coloradopartij./ opstand Algerije./politieke droefigste mop vd eeuw : bij Franco ondergedoken Degrelle ontkent dat hij een oorlogsmisdadiger is./Einstein op18/4/55 overleden/ Bandoeng Indonesie 24 april 29 onaf landen uit AZ en AF tegen kolonialisme : de meeste onder hen waren er op uit om zelf hun werkvolk uit te buiten blijkt nu 50 jaar later+ met medewerking van de grote imperios/


Oprichting Warschaupakt/ Tunesie binnenlands zelfbestuur./ Marokko :fr en nationionalistisch geweld/ 500 000 KOLONISTEN in Marokko/ politiediensten FR betrokken bij aanslagen van terr organ van de kolonisten AGIR en ODAT  ./augustus 1955 FRANS OFFENSIEF NOORDAFRIKA 100 000 MAN op de been /wereldtitel Stan Ockers// Verkiezingen Indonesie : PKI vierde na soekarno en... en islamorthodoxen./Grieks turkse rel beeindigt..?/ Na zelfmoord Vargas beloofd Kubitschek in Braz in 5 JAAR VIJFTIG jaar vooruitgang PTB en KP steunen hem/


5daagse werkweek in Brussel./ Sovjetunie wapens naar Egypte/ Zvietnam kiest Diem/


 


Linkse winst in1956 in  FR Kp 145 zetels Linksradikalen 52 Socialisten  88 Gaullisten van 58 NAAR 16 zetels middenstanders51. Rechts blijft aan de macht wegens  niet samenwerken links /Chroestjov hekelt Stalin./ Indonesië stapt uit NedUnie/   ‘Vredesmonument ‘ met tekst Henriette R.Holst in NL/ destalinisatie zet door./ Nasser nationaliseert Suezkanaal/ Mao liberaliseert om het gezag vd partij over de intellektuelen te behouden?/ Oorlog Suez nabij/ FR ontvoert 5 leiders Algerije/


Gomulka in Polen / Hongaren in opstand.Russ troepen grijpen in/ Brits-Franse para’s in Egypte/ Castro in Cuba/ 1957 VS -agenda Midden Oosten / conflikt Cyprus/


Zuiveringen China/ Val dictator Venezuela/ Franse wreedheden Algerije/1958 Koning in België  roept klassen in België  en Kongo op tot samenwerking :  geen avance natuurlijk/ Indonesië naast bedrijven./


Eenzijdige kernstop ussr/ euforische 'grote sprong voorwaarts' China./ Libanon konflikt uitzichtloos ,ussr dreigt ook tussen te komen als vs en gb blijven steunen./ inmenging westen in Midden Oosten  via troepen in Jordanië+/Baathpartij pakt macht in Irak/ TR GRK:  boel in Cyprus/ Monsterzege Gaullisten in Fr


Van 16 zetels naar 188 zetels de gematigden van 95 naar 132, extreem rechts van 52 naar 1, Communisten van 145 NAAR 10 socialisten  van 88 naar 40 ,Links radikalen van 56 naar 13/ Burgeroorlog Libanon voorlopig gedaan (onder kapitalisme kan dit precies  niet helemaal gedaan zijn want zie wat er later deze eeuw gebeurde net als op talrijke andere plaatsen+/  1959‘rebellen’ nemen Havana in/


Cyprus 'onafhankelijkheids'-regeling./ ussr steunt Kassem Baath/  Iran defensieverdrag met VS/ Algerije : fr diensplichtigen 2  ½ jaar om 400 000 man in Algiers te kunnen houden/Israel :  likhoud-partij Bengourion valt over 4 ministers die wapens aan DSl willen leveren./VS gebedsweek voor ‘onder slavernij gebukte "'volkeren'' Chroetsjov attakeert vice-president VS hierover./eerst foto’s achterkant maan


Lumumba haalt 55 van de 73 zetels in Kongo : enkele tijd later plaatsen de VS de  'democraat’ Mobutu op de 'troon' natuurlijk


 


1960 opstand ultra’s voorbij (Franse kolonisten in Algerije)  fascisten van Jeune Nation willen hoofd Degaule...de leider van het huidige Front National komt uit die fasco's voort.


FR  atoombom./Pakt Japan VSA./ NL troepen Nieuw Guinea/ Bouvakkers leggen in NL werk neer/ Oskar voor Haanstra('bij de beesten af')/ Turkse leger  grijpt macht/ Lumumba hekelt koloniaal bestuur Belgie/ VN troepen naar Kongo/ Tsjombe wil Katanga onafhankelijk...’opgezet spel zoals altijd’ /Sovjets roepen adviseurs terug uit China/Japans


                                                                       77


socialist vermoord dagelijks gevechten met linkse studenten/ Gas in Groningen/ Kennedy president/ Acties tegen eenheidswet België/ Turks leger grijpt macht/


1961 Kennedy wil alliance for Latijns Amerika, geen militair bondgenootschap...regeringen in Zuid-Amerika gemaakt en gekraakt door VS, rest van de eeuw/ Lumumba vermoord/


Nieuw-Guinees parlement bijeen om onafhankelijkheid  voor te bereiden/ FR leger beëindigt muiterij in Algiers/ aanval Varkensbaai in Cuba mislukt…is dit de door Kennedy beloofde steun aan Latijns Amerika ?  Suriname wil meer vijheid/ Rassenstrijd Alabama/


Top URSS-VS/ Oost-Berlijn afgesloten/ Syrië scheidt zich af van Egypte/ Chroetsjov geeft bevolking beloftes tot 1980 + attack aan adres Hoxa dus Chinese KP kwaad/


VS ‘hulp’ Z -Vietnam/1962 Nederland-Indonesië treffen in Etna-baai/ FR-Algerije eens : Ben Kheda laat aanhagers Ben Bella oppakken deze laatste wil meer socialisme in Algerije en willen zich op Arabische wereld focussen


Kolonistenorganisatie OAS geeft beloning voor elke gedode Arabier, in de hoop akties uit te lokken waardoor het leger weer zou moeten ingrijpen /nieuwe aanslag op Degaulle mislukt/ Ben Bella wint stijd van Ben Khedda en wil socialisten aansluiten bij nietgebonden landen/ Cubacrisis: Moskou bindt in/ India slaags met China/1963 Kassem in Irak vermoord, gevolgd door bewind dat jacht op kommunisten maakt ,velen gedood 2500 gevangen genomen. Nasseristen en Baathisten nemen macht over van Kassem die net als zijn politieke tegenstanders ook Irak wilde bevrijden van Britse overheersing en vrijheid en sociale zekerheid wou invoeren en het panarabisme beleed en dacht dat hij geliefd was bij het volk; maar zijn militair avontuur tegen Koeweit en het neerslaan van de Koerden en geen geld meer voor sociale dingen; kostte hem zijn kop. /


In GB haalt Wilson, gesteund door de intellektuelen het van George Brown als nieuwe labourleider/ Khomeini gearesteerd na rellen Teheran omdat  Perzië, ’Iran’ volgens Sjah gemoderniseerd moest worden; vrouwen meer rechten enz…


volgelingen geestelijken vallen ongesluierde vrouwen aan.


Achter de feiten zitten zoals altijd weer  binnenlandse belangen van bepaalde hooggeplaatste groepen en binnenlandse en buitenlandse imperialistische belangen.


 / Maarten Luther  King 's Mars op Washington/ Papandreou winnnaar verkiezingen GRK./ Kennedy vermoord in Dallas/ Brits offensief tegen Jemen 1964 Arabische top Cairo voorstellen om met vooraanstaande Palestijnen over oprichting PLO te praten Nasser wil Israël wegens waterprojekt niet aanvallen omdat zonder politieke Arabische eenheid er ook geen miitaire eenheid kan zijn/ Rookonderzoek kanker VS/


/ Smith premier Rhodesie met zelfbestuur/ Pathet Lao in Laos steunen Vietkong ; VS panikeert/ Nelson Mandela levenslang/ Beatles/ Congrespartij Indië/ Turkse luchtmacht dropt bommen op GRK-Cyprus deel/ Rhodesië 250 000 blanken recht op 50 vd 65 zetels/


Gefabriceerd incident Golf van Tonkin aanleiding VS inval Vietnam/ Chroetsjof afgezet/


Belgische para’ s in Kongo als onderdeel FR -RODH- ZuidAf. troepenmacht om Tsjombe in strijd tegen Mulele en Lumumbisten te helpen…Belgische ministers verklaarden dat het geen aktie tegen de rebellen betrof maar DAT HET OM EEN HUMANITAIRE AKTIE ging…dit zouden we later nog vaak horen deze  eeuw/ 1965Churccill dead/ Malcolm X dead...zonder werkvolkprogram is er niet veel mogelijk gast/


Ben Bella afgezet door militairen Boumedienne meer nadruk op Islam ? Benbella meer op soc.hervormingen/ Heath leider conservatief ENG./Opstand ghetoo LA/ Inval India-Pakistan/ Stephnoa Stephanopoulos vervangt Papandreou. GRK rand burgeroorlog intriges linkse en rechtse officieren / Soeharto elimineert communisten in Indonesie/


’ Cultuurzuivering’China/


Ben Barka in Marokko aan FR gangster 'uitgeleend' en vermoord  of ontvoerd na komplot tegen koning, die na ernstige sociale onlust in Casablanca Links wilde opnemen in regering /Machtsgreep Mobutu/ Rhodesie los van Engl/ 1966 rellen rond mijnsluitingen Genk/ Ghandi premier India. / Bogoto Chili : Camillo Tores vermoord/ FR trekt zich terug


                                                                       78


uit opperbevel navo/ Boedhisten tegen militaire regering Z-Vietnam/ Kritiek De Gaulle op Vietnambeleid VS/ burgerbombardementen op Hanoi/Nieuwlinkse pvda Nl eist eigen  buitenlandpolitiek/1967 Rode Garde China weer naar huis leger krijgt dominante rol in verhouding partij en massaorganisaties en revolutionaire commitees/Staatsgreep GRK/ Afscheiding Biafra /Israël wint zesdaagse oorlog/


BlackPower VS heeft geen linkse aanpak/ Opstanden in China/ Quebec flater Degaulle./ Degaulle gaat ook in Polen stoken om uit Oostblok los te krijgen./ India en China slaags aan grens/Biafra krijgt hulp van Westen rest Nigeria van Urss en Tsjechië / Che Guevara in Bolivië vermoord/ML -King vermoord...moorden 'in' bij heersers...de lijst met namen van de niet-bekende mensen die in de geschiedenis werden vermoord omdat ze wegens hun standpunten tipjes van de waarheid oplichten...moet duizelingwekkend lang zijn.


Overleg VS -Vietnam/ Duitse noodtoestandwetten./Polen : onderdrukken studentenrellen 


Studentenopstand Parijs 1968 eskaleert Cohn Bendit begon carrière met protest tegen te autoritaire beleid op universiteit.../ Rob Kennedy vermoord...een hele generatie groeide op met in hun hoofd het beeld van beide broers die de zake ten goede konden veranderen omdat de media ons dat liet uitschijnen...maar maar maar... / Spanningen Praag- Moskou/


Studentpower in VS/  


 


 FR Gaullisten en Republiekeinen samen 358 van 458 zetels, links verliest 100 zetels en dat na een maand mei 1968 / Peru president Terry door leger afgezet/ 1969 PLO Arafat leider...alleen vereniging  arbeiders Israel samen met arbeiders Palestina nuttig/ Grensgevechten China-Ussr. Degaulle trekt zicht terug na referendum over hervorming senaat, de echte redenen zoals altijd, moet je achter de feiten en berichtgeving zoeken


/ Japan winst voor communisten en nationalisten/ Lin Pia opvolger Mao/ Onlusten Curracauo werknemers Wescar eisen zelfde loon als die van Shell/ Franco wil Juan Carlos als opvolger/ 20juli Eddy Merckx wint zijn eerste tour/21 juli eerste mens op de maan Armstrong Neil-Aldrin en Collins / Ondertussen hier beneden gevechten in Ulster/


Begin terugtrekking troepen VS uit Vietnam.  /1970 Stakingen Belgische Mijnen/


Polen maakt prijsverhogingen ongedaan/Nixon wil minder militaire inmenging na Vietnam/


4 doden bij Cambodjaprotesten in VS/ / Akkoord Jordanië-Palestijnen, Palestijnenl mogen vanuit Jordanië opereren maar moeten Jordanië gerustlaten en in het openbaar geen wapens dragen/ /Nasser dood/


GB en Rsl achter Nigeria / De massamoordenaar Soeharto brengt staatsbezoek in NL/


Burgeroorlog Jordanië uitgebroken/ Allende president/Sadat ook/ en de Gaulle dood


Overstroming Pakistan./ 1971 Z -Vietnam valt Laos binnen./ Amin grijpt macht in Oeganda…as ne mens moest weten wie die smeerlappen allemaaal betaalden./Turks leger eist ontslag regering/ Allende kondigt nation koper af/ /1972 Saddat wijst Russen uit.


1973 hongersnood Sahel/ VS stop oorlog Cambodja/Jom Kippoer oorlog ten einde : Irak en Jordanië versterken Egypte en Syrië/


Junta Papadopoulos gevallen/ Beroering rond genetische manipulatie./ 1974 Koerden op vlucht voor Irak. KP irak onder druk Moskou tegen DemPartij Koerdistan en mét Baathpartij die later de communisten in Irak zou liquideren/Anjerrevolutie Portugal/


Crisis Cyprus gevolg van fascistische coup in GRK /Akkoorden tussen Israël en Syrië en Egypte....telkens het de burgerij goed uitkomt worden oorlogen in mekaar gestoken en later vredesverdragen en wisselende coalities, alles wat hen goed uitkomt.


Merckx vijfmaaltour./1975 Vietkong verovert Saigon/ Toenadering Iran-Irak


Weer burgeroorlog in Libanon.


1976 Soweto  /dood Baader- Meinhof...waren aanvankelijk idealisten, maar de oorlog in Vietnam deed hen flippen...'terrorisme' heeft geen zin/ cipiers in leuven in staking/ mao dood/ IRA aanhangers molesteren demonstranten vredesbetoging


,,,,,waarom  zich onder het mom van land en geloof door het geld misbruiken


                                                                       79


/ oorlog Libanon fini..????/ in 2006 weer crescendo/ strijd Ethiopië--Somalie en Egypte- Libië/ FR wil nationalisatie  bank- en autosektor/Sadat naar Israel./1978 opstand tegen sjah Iran/camp david top/Deng China/1979 urss in Afghanistan/ Zimbabwe onafhankelijk/coup Suriname/ tito dood


 


1980 Volksopstand Z-Korea/ Oorlog Iran Irak voor de volgende 8jaar/


Walesa in Polen, arbeidersklasse tot nu nog altijd onderspit / Turkse generaals de baas :  telkens het de burgerij goed uitkomt mogen de militairen zogezegd aan de macht/ 1982 PLO Verlaat Beiroet  / Bankroet Mexico besproken in VS1983 'vermisten' Argentinie dood/Thatcher tweede termijn...ongeloofelijk maar waar, van masochisme gesproken/


Aquino bij aankomst in Manilla gedood later zijn vrouw president maar ook puppet van kapitaal hoewel ze eerst door de media heel anders voorgesteld worden/ VN-macht in Libanon meegezogen in oorlog 1984 Elitaire coup Nigeria/ voedselrellen Tunesië/ Britse mijnwerkersstaking/ Irak gebruikt gas tegen Iran en…/ geweld Sri Lanka/ cccbelgië./ Ortega Nicaragua/ 25000Falastas , ethiopische joden terug naar Israël gebracht


 


TEGEN        WERKLOOSHEI D     OORLOG       UITBUITING         


         &   


LESSEN  UIT DE  GESCHIEDENIS   LESSONS  FROM  HISTORY


---------------------------------------------------------------------------------------------


Why don't we put forward our own program first ?


Why don't we defend our own alternative in the enterprises we work ?


Why don't we invite the jobless to join our reunions ?


Why don't we develop our  new strategy to put our demands in power ?


 


 


FOR LESSONS FROM... HIS ...  STORY  READ  'RODE KERMIS'


 


 


B . LESSONS FROM HISTORY


Can lessons from class-struggle become descisive ?


Words must be used correctly,otherwise you get unnecessary misunderstandings. For example 'communism' is a system that is based on the collective ownership of the means of production an distribution ,in function of the most simple administration and without a salary system or commodity-production(no prices,no pay), a system that replaces the conditions unther which we work unther capitalism ore state-capitalism. Such a system didn't ever exist (or in a primitiv way maybe). Attempts to establish such a system have always been answered with arms or with technical and burocratic sabotage from groups who where afraid of losing their benefits. And what is 'socialism' then ? Is it a phase between capitalism and communism ? A certain degree of 'nationalised' economic property still based on salary and commodity production, with more serious prices for the goods?


What do they mean by improving 'democracy'? Democracy means "the power of the people". Unther 'people' you can understand as well the aristocracy(nobles), the bourgeoisie (the little group of enormously wealthy owners of big companies,banks… .) aswell as the 'petit-bourgeoisie(owners of little firms, stateleaders, import.functions…)or even the small independants or the workers and farmers…if you understand this unther 'people' then maybe you think it's normal that political power is divided between political parties and the very well paid parlement and coalition governements. That's one way of putting it…but how about social and economical equality ?


Residents are not 'citizens' . 'Citizens' replaced the ruling aristocracies, thanks to the


                                                                       80


hunger-uprisings of the poor, who were not organised politically yet. If you understand with 'people', the ones having to sell their labour or the small independents struggling with monopoly-capitalism, then you are a proletarian and capitalism made you the strongest, (that is only in numbers) Who has the majority can rule. Why is there then so much social misery, war, exploitation ? Do collectivist want this then…or can we do without the devastating way capitalism tries to be progressif in ?


Why is capitalism socially a demoded system ?


What is the difference between 'bourgeois' and 'collectivist' democracy ? How should the last one be organised ?


Is it still a usefull tactic for collectivists to participate in elections ? Do the classical bourgeois parties represent the interests of the workers you think ? Aren't fascism and bourgeois democracy just two complementary forms of ruling of the money-elite over the workers ? In which way also bourgeoisie can stay in power by using the analyses and programs of parties claiming to be workers-parties ? Can workers continue to struggle without a blueprint of their society in mind ? What do workers still understand from the lessons of the past and why are they trapped in the old bourgeois and proletarian way of thinking about history ?


How to do away with corporatism and develop solidarity


and how can a new proletarian culture replace the moneyguided circus our society is ? How to develop our consciousness about all this in dailly life ? Is working like slaves for anonymous shareholders estetically ,or hunger, or underdevelopment where the old system has no other answer to then war and further exploitation ?


Because words were and are so misused , let's call us collectivists and not base us entirelly on one figure in proletarian history( for a collectivist alternative, read : http://be.msnusers.com/octophilosofo   or


users.skynet.be/octo


or mail to fa092640@skynet.be


After reading this you will notice that a lot of arguments and discussions will lose their sense or get a solution :which ?: the 'one' ore the 'more partysystem'/substitutionisme(the party rules in stead of the soviets)/entrisme(working as a little group, penetrating in other parties…to take over/ selfmanagment(within the capit.system/nationalisations/state-capitalism or not/alliances with national bourgeoisie or not/federalism-selfindependence/syndicalism/ particip.elec/…


By managing society unther non-capitalistic conditions the collectivist democracy can develop through the projects.


Collectivists who are in for this kind of revolution want to adress them to those getting tired of arguing about the mistakes of their great examples (this can be very interesting) but why is capitalism after so much time, still in power, still the ruling ideology ?


The history of working class looks like a war-saga, with different parties trying to take power, who succeed and then become attacked by capitalism or it's collaborants in the very own proletarian circles. Most revolutionaries think that the alternative for power will emerge from the spontaneously to emerge councels, or from 'democratic centralism' in a proletarian vanguard-party. Realistically it cannot be otherwise or those traditionally wished 'councels' or central committees of the vanguard-parties will contain such differences in opinions and will be so infiltrated, that the mass of workers will not be able to orientate themselves : not anymore on the corporatistic demands of the State allied syndicats, not anymore on the left bourgeois-parties or not on those expecting miracles from the 'democratic' debate in the councils. Without alternative goals and a revolutionay workers-consciousness which stop ownership of the bigbusiness and the right to decide on financial issues as a non-worker, we will get no where, we will not no what to do.


Without managers and controlcommissions in the factories and companies, without local


                                                                       81


and internationally organised political dirigents and clear deals…we will obtain no control.


Almost all strikes and initiatives collaps without global alternativ. Revolutionaries these days put their hope on the collapse of capitalism, on a purely 'asking for more money' or less time to work, without seeing capitalisms real condition the last hundred years. Capitalism has tied workers in a hundred ways, why shouldn't workers put forward their maximum demands ? We are the youngest class in history…can we take power while letting capitalism survive ?


When will 'the last ones' finally become 'the first ones'?


Each group in proletarian history has had it's benifits and mistakes that were bound to happen because of the circumstances of time and space, burocracy, privileges…


The utopist tried it on a small scale. Marx and Engels showed that living conditions and not so much great personalities make history and got in the clinch with peolple like Bakoenin who saw revolution rather more as an imediate coup, who could not be lead by a massparty, but by a group of maybe hundred revolutionaries, spreaded over Europe, infiltrating everywhere, to take over the' autority'(hmm) from aswell the bourgeois organisations as the Internation Workers Association and put it in the hands of his Alliance.(he did not succeed) Seventeen years after the end of the Intern.Workers Assoc. The massparties that grew unther the rise of soc.democracy established the Social.Int (second 1889)


In 1914 when the great majority of german soc democ. aproved the funds to fight the war , communists left it to establish the third int.


The councels who for the first time in history emerged on the scene , got a second change in 1917. The bolsjevics helped to fight the councels theoretically and practically against the old parlementary and aristiocrat influences. After the revolution 14 foreign armies attacked the young Russian republic which had to be build again from practically zero.


In Germany after world war one ,a revolution which was ended by the military forces with the aid of soc.democrats 'showing themselves as revolutionaries' paved the way for the succes of a big noise with a little moustach . Despite the electoral succes of the KomPartei Deut, KAPD,…the skinny painter supported by the bourgeoisie would win, because he got the money to create a bit of jobs by means of state-capitalism (armsproduction, roads…)to gain support.


Few people understood that capitalism needed war to survive. In the mean while a Georgian fellow lead a big heavy industrialisation proces which helped to beat nazism.


He lead a party that was  much based on burocracy and strategical deals with the fully capitalist countries and stopped the emancipational proces in the councels. Necessary from a military viewpoint or not in those days…to many wanted a more-party system for their own reasons, that's for sure !?


Ownership became less private ,but the production relations did not alter (still salaries, commodities) so it was not really a system you could call 'communist'…it was a social experiment unther terrible conditions; an economy of trying to survive, while the world got on fire once more. The experiment couldn't concurate with the purely capitalist states who had accumulated money to start again once more thanks to war-benefits, and the urss degenerated in the direction of revisionism ( reconciliation of capitalists and reformists) As a consequence : the economy of a part of the east, became a hunting ground again for western capitalism.


Next time some viewpoints of different vanguard-parties, which illustrate all this.


As it comes to butchering working class, all States know how to divide the work between them . We saw it in Spain in the civil war, in Italy some years later… Very 'honourable'? men like Churchill for example commanded the bombing of Dresden, a town with no strategical value…but filled with deserteurs and revol.workers at the time… and who ordered to drop some atomic bombs when Japan was already defeated?


                                                                       82


 


In imperialist wars, workers SHOULD not choose the side of one of the fighting states, they make revolution in their own country, OR  should not listen if they are told  to disarm (like in Italy-strikes of 1943- where once again like in Spain, communists would join a 'governement of national unity' that obeyed the currents who saved capitalism)Were these results the maximum that was pooosible those days ?


They would next time better listen to the left part of those claiming to represent them…and who know that 'Stalinists' as well as 'Trotsky' as others made -'mistakes'-(but was really possible unther those circumstances ?)


where they are trying to learn from.


Maybe collectivists can discover a way of avoiding civil war when they work out new tactics of preventing imperialist war ... and changing society more peacefully.


Some other s u b j e c t i v e problems (not so organisational)


---------------------------------------------------------------------


Promoting consciouness remains a difficult task in these days, but as Marx so geniously explained, the objectiv situation (econ.crisis)is on our side… the most difficult part remain the subjective living conditions that determine our ideological links with the ruling class. To this we can also add the emotional, and physchological living conditions or the bourgeois spirituals that claim a monopoly on 'spiritual-live'…as if materialists do not have a vision on this…an eternal one…as eternal as the life of the electrons out of which everything that exists exists.  The media then…another obstacle :can we find a way in which on a large scale we can promote the idea that we are beeing told a lot of lies and rubbish ?


Not all is against us dough. In my spare time I visited let's say about 25000 political homepages on the net .


The left is far more better represented then the right.


Very easily (one recognises the crab from the titles of the pages) I found about a 1000 groups or individuals who took my attention and I mailed about 400 of them, getting some 200 mails or visits of the collectivist homepage back)


Let's hope more and more young people or older, unemployed or not will start digging into their collectivist past and discover that they hold the key to the future of a better world. Let's hope afterwards they start thinking about uniting to discuss what can be done. Let's hope their numbers will have grown on the decisive moments. Let's hope the old rulers won't be able to let us go and fight the workers of other countries no more…in the mean time they manage to do this on an economical level…we even fight the workers on our own factory floor, …some of us are put in anger because they haven't got jobs and others do…another easy victory for capitalism. Every fight against our family, friends or lover(s) is energy that cannot be used against our real exploiters… so find your inner calm and resolve your relation problems in a human way: try to become emotionaly strong, because we have a whole new kind of other world to win…a world in which we will be able to discover the neverending story of your consiousness that tries to enrichen itself before the 'corpus', this 'germ' dies and leaves its fruits… Start observing your world today with other eyes and find out how it works, intervene, come up for the rights of your class, don't capitulate, find out when best to retreat, or which is a good tactic. Share your impressions. Educate yourselves and others. Think before you speak, when you get carried away by your blood.


Do not lose your sense of humour, it will help you to learn how to be patient…every process takes it's own time, when you are ahead , you know this can sometimes be a handicap to you as well as a privilege.


Learn how to counter statements your fellowmen read or heard in the bourgeois controlled media.


Learn to talk in public. If you are afraid to act, those thaughts will grow and you will even


                                                                       83


be more afraid afterwards.


Overcome your inner barriers, discover the undiscovered part of yourself. Live is more than acting and thinking as robots.


Live was not meant to be lived as to much of us live it today.


If we do not improve certain situations things will get worse for us all. For those without seeing the problems : more States posess atombic bombs; each day unemployment and war dominate the news, increasing exploitation tries to save capitalism but problems are getting bigger.  Please start thinking and acting.


 


 


 


Read also the folowing articles :OPAA :  Octo's Politcal Analyses & Alternatives 


+++THE IMPORTANCE OF DEVELOPING AN IDEOLOGICAL METHOD


+++MATURITY COULD CHANGE THE WORLD


+++REVOLUTIONS SO FAR WERE OF A REFORMIST NATURE


+++A CHANGE IN ATTITUDE


+++LES RELATIONS HUMAINES OBJECTIVES


+++PROLETARIAN ADMINISTRATIAN AND HIERARCHY VERSUS BOURGEOIS STATE AND BOURGEOIS DEMOCRACY


+++LA LUTTE FINALE SE PREPARE CHAQUE JOUR


 


OPAA :  Octo's Politcal Analyses & Alternatives 


 


+++THE IMPORTANCE OF DEVELOPING AN IDEOLOGICAL METHOD


            An ideology is a way to understand life and it's different practical an theoretical meanings.  Consciousness is born each time practical experiences ead to theoretical tinking and result in orientating and acting in an adapted way.  Political history gives us much exemples of this.  Sometimes only reforms are possible.  Sometimes revolutionary reforms are beiing pushed by circumstances... a real revolution shall become possible when the global picture of circumstances is understood by a more interdisciplinary and worldwide orientated consciuosness.  The same laws that guide history also can be found in our own emotional, pshychological and intelectual development and even in some relationships we encounter.


Consciousness is born out of matter, like theory is born out of practice.


If theories are not based on practice, we call them fantasies, which can be nice or dangerous or both.  We call this 'idealism', it leads to confusion because it's no longer 'materialism'.  Sometimes illusions are necessary to get back on the road of reality.  Both in social as in personal life.


            The theoretical way to understand life, is studying all the existing rational, objective sciences and combining them with the more subjective sciences and inject the result into practical life.  The subjective sciencess depend on the objective ones because without 'matter' there can be no consciousness.  At the same time the hierarchical weight of the subjective prevents the objective laws to impose them self on the general evolution of society and the human beiing...but this is always a temporary proces.  An ideology is a way to understand both the history and present stage of the world and it's consequences on global living conditions.


            However great some existing differences in exploitation might be, capitalisitic ideology also tneds to evoluate in the direction of socialst ideology...because the foundation for a worldeconomy and the way to manage it by modern technical means, still increase...this shall be an advantage once proletarians shall reunite in an effective and revolutionary way.  And they shall, because the capitalistic inner contradictions that


                                                                       84


scientific socialism pointed out, still seem to remain unsolvable.  But nobodyholds a cristal ball, so let's not insult each other if we have different opions on the economical strength of capitalism.


Important to remember is that a decreasing economy leads to a weakening of the ideology of the ruling class...at least if the oppressed class is not beaten fysically or brought to poverty...or has to little class consciousness left.  The first task of the most conscious human beiings with an orientation towards proletarian ideology, must be to understand these proceses of evolution.  Ones they do, they must present a global and general program of managing society and experiencing life in a different way.  Theoretical explanations should correspond with the practical conditions they try to explain...but they should try to always be one step ahead.


            Feodal ideology, with the aristocracy as it's ruling class, based it's power on an unclear concept of 'God',(and not on the eternal forces of nature who produced and developed consciousness) and mainly on the ownership of land and consequently economical and military power.


While all kind of historical facts happened according to changing living conditions and while the bourgeois rulers of the capitalist system used the proletarian discontent to take power from the nobles, they started developing the means of production and the production forces.  The world was (and still is) forged and forced together in a very unethical way : wars, famine, unemployment, eclogical disasters, exploitation).


            Capitalist ideology based it's power mainly on the private ownership of the means of production, on the production of commodities, trade and a wagesystem...while in theory the really socialsist thinkers of the last 150 years wanted to abolish these bourgeois-based things; in practice they had to be satisfied with all kind of economical, social ande political reforms that nowadays lead to a degree of wealth for only a limited number of workers.  While in theory the socialist thinkers wanted communism, they saw State-Capitalism beiing established; while they wanted to abolish the State, they saw it beiing transformed in a continously strengthened apparatus in function of bourgeois ideology.


            While they looked for  unity amongst proletarians, they got divided on theoretical and practical or even personal bases.  While reformism helped survive capitalism and the final technical revolution is now taking place and the world becomes more and more a global private company...it SEEMS  bourgeois ideology overcame it's inner contradictions.


Suppose the capitalist system manages to create one worldmarket and one company or a high standard of living for the whole planet, shall it tehn have overcome it's contradictions ?  No, because exploitation and surplusvalue shall continue to lead to overproduction.  So why capitalism continues to dominate ?  Because  we continue to accept their ideology.  Because our weaknes, capitalism can continue it's often historical task in an often bloody way.  They still have the economical and military power to do so.


            While every different group of scientific socialists has it's own calculations on the economical fitness of the current ruling system, no real alternative way of managing society is beiing put forward.  While the bourgeois class and it's managers and politicians continue to invent more organisation in function of keeping in power; the majority of social or political 'workers'-organisations, limit themselves mainly to the small  and limited economical battles.  While the little 'gains' of this struggle within the borders of the system try to maintain the hughly different living standards of the different groups of modern proletarians...no organised group of workers not even claims an equal income for everybody in it's program...and no group explains how a society without a wagesystem and commodity production can produce and distribute in a more or less equal way.  Are we afaid to use our imagination ?  Do we need the hierarchical discipline and structures of our current economical, social and political rulers ?  Are we, the millions who lead the practical day to day live that state, company and family  offer us, so brainwashed that we


                                                                       85


keep on walking in the mill that the bourgeois-media keeps turning for us ?


            How can we learn to get more assertive in a proletarian way ?


By taking an intrest in phylosophy, politics, history...  By studying our own concrete living conditions where we work and live.  By realising that the emotional and pshychological problems we are all confronted with (whether in ourselves or in all our different kinds of relations), are beiing agravated by the current system of production.  That's where real ideology is all about, it's really a kind of spiritual matter that has nothing to do with the classical ideology of 'religion' interpretated in a conservative way, but with combining and connecting all the different kinds of consciousness we came to mention in this text and others.  Human beiings can get a ot of energy from beiing conscious about these kind of things...or it can make them sick, because they realise they cannot change the world on their own : 'workers unite'.


 +++MATURITY COUD CHANGE THE WORLD


            As I explain in the text 'a change in attitude', there are a lot of problems facing our social and economical lives.  I already explained a lot of political problems and put forward some solutions for those rather objective areas of life.  If you want, I could compare these explanations and solutions once again with those of other individuals or groups or PARTies...but I'm not goiing to do this in this text.  Every explanation or solution is PART of the way things evoluate in the course of the real future  of mankind that is to be expected.  Each view and alternative, whether based on an existing reformistic power or on the possible revolutionary challenges; reflects a certain degree of consciousness, based on material positions in society, as well as on the degree of subjective consciousness we've reached : for those who do not understand, I'm talking about less measurable things  like solidarity, emotional, psychological ...even spiritual consciousness.


            Solidarity is the collective as well as individual emotion we need to do our share of the work or our collective, again individual capacity to react and organise in favour of groups of people unther threat of unemployment, war, famine, disaster... .  We still are dominated by the kind of ideology that says we should think as individuals, reacting only on our individual intrests.  That's why unions still are so corporatistic and why big strikes for more general demands or manifestations against wars...still have so little impact.  That's why a lot of us need things like money and beiing exploited as a stimulans to make us do any work at all.  That's why absolute hierarchical organisation is still more effective then freely agreed and spontaneous arangements.


 


+++REVOLUTIONS SO FAR WERE OF A REFORMIST NATURE


            In the former century, the 1917-revolution,  in what was the beginning of the former Sovjetunion, took the country from a backward capitalist and semi-feodal country on the road to a state-capitalistic economy.  The different groups that were the main players leading the developments and changes that farmers and workers or other classes demanded, were already activ in other countries like Germany...(mainly social-democrats) and they would have splits, ends and regroupments upon till today.  In the last years of tsarism one could find ones political inspiration in groups like the cades, the social-revolutionaries, the bolsjevics, anarchos...  .


            Today, some workersgroups claim that capitalism was already decadent at the beginning of the century.  In a moral way this is indeed very true.  But in an economical way; that is in relation to the technological progres to be made and the production forces that were to be developed, this is not an entirely deepened pointed of view.  Since the military and bureaucratic State power proved to be stronger then the coureageous revolts and organisation of the workers, they did not get the opportunity to prove that they could organise and develop the economy as 'disciplined' as the bourgeois State and companies could.  After each revolution (that was in fact a 'revolt'), followed a counter-revolt...ending


                                                                       86


between the first and second worldwar in fascism...as a kind of SuperStatecapitalism.  Were the minds already prepared to do away with the wagesystem and the production of commodities (commerce) in those days ?


            Since the consciousnss of each social class traduces itself in different degrees of consciousness; there were a lot of different kinds of proletarian parties confronting established parties that were suposed to represent workers.  Unity seemed to be and still is impossible on the basis of partydogma's.  No unified program to present the workers had any succes.  It could not have been otherwise, because the result of some


evolutions on a certain point in time and place cannot be other then the product of the material and ideological conditions people life unther.


One cannot expect of people having to work 12 hours a day, and having little welfare, that they take an intrest in reading about revolution in an academic way.  Nowerdays the bourgeois-system tries to poison our minds with the values of their ideological (often idiotical) way of life...so we would stay as atomised as they would like us to be and to prefend that we get conscious of the fact that in reality we merely are the tools they are using.  The way we lead our lives is the way they want us to lead our lives.  We are beiing kept conditioned for their aims.


            Should we wait for their economy to collaps once more in an unbearable way or should we wait for the moment when the new magical mystery toy of  globalism meets massive resistence...or for the moment when people get fed up of stressed working and living conditions...and rise in an organised wy against this all ?  Should we wait untill some people do not cling as much to their luxery any more and become activ ?


We, the ones garding the theoretical history, think to much only in terms of whether one is a Leninist, Trotskist, Stalinist...or another 'ist' with a familyname befor it.  How are we going to intervene in the proces of workers eventually wanting to take power ?  Now that we have elaborated our theories and each variety of ideas exist, how are we gooing to regroup ?  Points of view can be different and we must keep on writing good articels, but we should be very prudent.


            One should be as realistic to aknowledge the fact that for exemple China today is a more modern State then it was in 1927, because the Chinese CP-policy, in spite of it's numberous mistakes or alliances with the forces of the right at that time, contributed to that proces.


One should be able to say, without beiing insulted that some benefits ; acquired unther the former social experiments in the former USSR or the DDR, were better then the dailly live an increasingly part of their populations have now anno 2001 .  Without beiing distrusted, one should be able to say that in times of war , the 'revolutionary theory of defaitism' (the war against each nation's own establishment) was more easy to put into practice in the days of the Russian Tsarism then in fascist occupied Europe.


            After all our studying and writing we should become able to put forward our own program to be voted on one day.  Afterwards the ones to controle such a program could be apointed by international elections also...no elections where voters can vote on 'parties', but international elections on PROJECTS.  We have already a lot of concrete propositions on this...maybe you have also.  Why wait untill workers liberate themselves on their own and start leadin 'councils'  'democratically'.  Will then the majority be , as by a happy coincidence; the most 'conscious' part of the proletariat ?  I'm afraid not.  I'm not a supporter of  certain 'chaos-theories'.  Intervening in the class-struggle theoretically is one thing, guiding it in a practical way is another...leading in periods of struggle will prove to be necessary...  .  But what will we then have to offer ?   


 


 


                                                                       87


 


+++WORKERS ADMINISTRATIAN AND HIERARCHY VERSUS BOURGEOIS STATE AND BOURGEOIS DEMOCRACY


           


Folowing a number of discussions going on on the internet and outside it, it seems to me a lot of controverse exists on the question of how a socialist project is to replace the system of exploitation and concurrency.


            Every group and all the not-organised individuals have their own ideas on this subject and the way alternatives are to be implemented.


If such a system is to establish itself and wishes to survive, it cannot do without strictly defining the notion 'proletarian hierarchy'.


            According to me, proletarian dictatorship is not the rule of a party or the rule of the 'democratic centralism' of councils; or not a coalition between parties; but the coordinated action of the 'highest EXECUTIVE council of the internationally organised 'projects' (1 political legislative project called 'society' and 14 practical projects to manage society on a world base).


            In a period of revolutionary struggles, legeslative 'councils' must come together to debate and decide on a transition program towards an non-capitalist society.  To prepare this kind of situation we could already form, and in fact are forming embryonal committees.


            Once an agreement on the demands for each project is reached, their international executive organ can organise international elections for or against such a transitional program.


            Since that program will be mainly based on the needs of proletarians, such a program shall have a large majority.  After the aproval of the program, the councils can organise international elections on a non-party base.


            To appoint the responisible dirigents of each project in society, people would be able to give their votes for candidates arranged in one of the 15 projects necessary to manage society.  Dirigents must follow the guidelines of the projects and can be replaced if they don't follow the program, or if they prove to be not ready to manage whatever is to be managed.


            In this way the State, as an instrument in keeping capitalism in power, can be replaced by a proletarian hierarchy, capable of providing a real socialist alternative and a mode of functioning for the transition towards socialism ...which becomes more needed as years go by.


            The 15 projects , needed to manage society in a modern, technocratical way, are :  one legislative project, 14 executive projects, all having delegates in the legislative project)


-SOCIETY-project (legislative and juridicial matters : proletarian members from the councils can be candidate.   Their can be a delegation from consumer)organisations as well.  The project 'society' will have to debate on the demands for each project.


            A temporary proposition and an exemple of this can be found on the homepage http://www.geocities.com/Athens/Olympus/9799


The main, unanswerd question is : 'can we go directly from a wage-based society towards a wage-less form of organising society ' ?  Objectively we are ready for this; capitalism and we, the workers, have developed the material conditions for it, but are we ready for such a change, 'subjectively' ?  We should put up an educational campaign on it...on all the aspects it includes.


            The role of 'money' in a new non-speculative society, based on purely administrating production and distribution or public services in a first stage; could be reduced to buying food and consumer-goods (their prices based on worldwide standardised production conditions).


The cost of Public Services could be organised as subscriptions taken from our wage befor you get it.


                                                                                  88


A lot shall depend on what will happen to class-consciousness in its confrontation with the living-conditions to be expected unther a further rule of capitalism (objective factors)  A lot shall depend also on our ability to organise an the amount of objection within workers rangs themself.


            If Statereformism can keep capitalism goiing in times of depression, and an important number of proletarians, or independents whose livingconditions are effected in a negative way, will resist the proletarians that choose to organise in councils; then all kinds of proletarian propositions must avoid the civil war the bourgeois parts of society will eventually seek.


            The executive projects for managing society can be arranged as : work/food/housing/energy/telematics/transport/environment/production/


distribution/safety/money/education/health/relations.


            I hope you understood this explanation.  I know that different kinds of socialists are trying each to reach their goals in separated ways, basing themselves on different analyses of history.  But do we not share the same goals and should we not learn to work together on a realistic an practical base, not just an academic one ?


            Wether you have but your believes in reaching the socialist transformation of society by means of bourgeois-democratic elections for propaganda-purposes or whether you are organising on another base; our class needs a program and an alternative way to organise and manage society.  In the mean while we (in general) still get the politicians we 'deserve', because of our low degree of assertivism and because of the fact we still cling to bourgeois ideology , whether politically or emotionally.


         octo    fa092640@skynet.be   You can come over for a discussion.


 


 


+++A CHANGE IN ATTITUDE


I wonder what military stratigists are already planning for the future.


 Most of the modern developed countries can rely on professional troops.


Since they abolished the 'civil' militay duty for young men, they fight their wars from the air.  They know that a massive rection against their wars is not evident in these times where their media prepares the minds months before they attack.  'Humanitary' Interventions' for situations they helped to create themselves.


            They put Sadam in power.  They armed the 'religious' lunatics in Afghanistan.  They pushed nationalism in the East.  They controled the political scene in the middle East and in Africa.  They gained and still gain big money producing weapons.  They supported one ethnic group against an other. 


            What are their plans.  Will they 'intervene' in Russia once the proces of every kind of desintegration shall accelerate and shall threaten their newly found 'colony' ?  They surely continue to destabilize their economical concurrents like China, using the trick of 'bourgeois democracy' again;  or the 'red danger'.


            They and all the ones that serve their system that fools us day in day out.  They project their images of beiing rich and wealthy into our minds and oblige us to go and work to purchase a happy life, matching up to their standards.  They put in the minds of millions that 'one exists more if one can buy more'  They make us believe that working like robots adds to our personal development.  They convinced us that producing goods is only possible if huge profits can be made.  With the help of 'our' unions they teach us that lay-offs are indispensable to 'survive' .


            They try to make some of their statements as the most natural order of things; so that 's why they dare defend the use of cheap medecins against Aids in South Africa for exemple.  They pay their supermanagers and our footballplayers millions a year.  Their States keep us well divided, according to our 'place' in the system.  But still they keep


                                                                       89


saying we are all so equal.


            Why do we KEEP PUTTING UP  with this ?  We vote, they stay in power, 'liberalising the world' more and more.  State-related jobs keep some of us in a sort of obedience, the ones who oppose themselves put themselves out of a job, just like in private enterprises.  We work, they live their lives on the profits we make.  We keep on accepting their kind of hierarchy instead of inventing and imposing our own.  Their system stays in place because of it's hierarchical cohesion.  Some of us believe that a system of their own can do without hierarchy; but even equality cannot function without it.  The political hierarchy we must work towards to, must  


be a hierarchy that is based upon the dirigents of an economical and social program.  If one day council all around the world shall organise elections, we should be able to first say yes to a global revolutionary program and then elect the ones guiding the different projects of society.  The ones delegated by the worldcouncil and the ones internationally elected on the lists of the projects should be accepted as the highest hierarchy.


When ever there are indications that someone doesn't forfill it's responsabilities, according to what he or she was put in charge for, a majority of workers in a company , a project or council, could ask for that persons removal.


 


 


 


 


 


C.O.N.S.C.I.E.N.C.E. , the Committee for New Simultaneous International Elections ,Necessary to Create more Equality


PROPOSES YOU TO VOTE ON


A COLLECTIVE ALTERNATIVE ____________________________________________________


PEOPLE's DATA STANDARDS


SUPPOSE 'MONEY' WOULD only BE SOMETHING TO HELP US COUNT INSTEAD OF SPECULATE, then some paintings wouldn't be as expensive as building houses and feeding


thousands of poor people.


SUPPOSE all STATES , FIRMS AND COMPANIES WORLDWIDE;


WOULD PAY EVERYONE THE SAME MONEY FOR THE SAME WORK : a minimum amount THAT IN AN ECOLOGICAL WAY PROVIDES IN EVERYTHING MODERN LIFE HAS TO OFFER.


SUPPOSE TEACHERS WORLDWIDE DON'T teach more than ten pupils each class and carbuilders would refuse to much flexibility.


Suppose THAT ALL MATERIALS, GROUNDS, GOODS and services HAVE A GLOBAL STANDARDISED PRICE expressed in one single worldcurrency.


SUPPOSE EVERYBODY WHO DOESN'T WORK IN A SOLIDARY WAY RECEIVES LESS.


(except really sick people)


SUPPOSE EVERYONE's ADMINISTRATION IS BEING DEALTH WITH IN one way :


EACH ONE NUMBER, ENLARGED WITH 3 LETTERS THAT CONNECT THE PERSON WITH ONE OF THE 15 PROJECTS IN LIVE :


FOOd / HOUsing / WORk / SECurity/ HEAlth/ EDUcation/ ENErgy/ PROduction / DIStribution/


TRAnsport / ENVironment/ MONey/ TELecommunication/ SOCiety / RELations/


SUPPOSE EVERY PUBLIC SERVICE IS BEING PAYED BY AN EQUAL CONTRIBUTION OF EVERYBODY (once a month automatically taken from our wage


                                                                       90


, before we get it) , a system that would make public transport and the highways of


 telecommunication accessible for everyone , a system that if there already only was more social maturity, could be used in other areas too ( goods or certain services) .


SUPPOSE WE WOULD UNITE AND PUT FORWARD OUR PROGRAM ON ALL 15 PROJECTS AND HAVE A WORLDWIDE ELECTION ON IT …BEFORE WE ORGANISE WORLDWIDE ELECTIONS AS TO PUT IN CHARGE THE LOCAL, PROVINCIAL , CONTINENTAL AND WORLDWIDE DIRIGENTS OF EACH PROJECT.


SUPPOSE THE QUALITY OF LIFE BECAME MORE IMPORTANT THEN A LOT OF BUREAUCRATIC AND COMMERCIAL STUPIDITY…suppose we all learned to become aware of our real consciousness that looks to enrichen itself by means of our collective and individual history.


Let us first give some motivation for each of the projects and let us add a first list of our demands on each project before we compose some standard files or start constructing the election file on our demands so far as the program itself is concerned.


________C.ON.S.I.E.N.C.E. _________________________


COMMITTEE FOR NEW SIMULTANEOUS INTERNATIONAL ELECTIONS, NECESSARY TO CREATE MORE EQUALITY


______________________________________________________________________________


PRESENTS THE 15 PRO.CO.C.I.T. - PROJECTS


PRODUCERS CONSUMERS COLLECTIVIZE INTERNATIONALIZE TELEMATISIZE_:::::each person and company or institution…will administratively belong to one of the fifteen projects. ::::::each consumer has his place (number)in one of the projects and their sectors…. _____________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


P R O J E C T W O R K


_______________________________________


----MOTIVATION : A LOT OF PEOPLE EXPERIENCE THEIR WORK AS BORING BECAUSE THE TOTALLY FREE MARKET DOES NOT PROVIDE ENOUGH WELLPAYED JOBS FOR THEM.


HAVING A JOB STILL IS NOT A RIGHT FOR EVERYBODY. WORKING-PEOPLE CANNOT CHANGE EASILY TO A NEW JOB BECAUSE OF THE SCARCITY OF JOBS.


IN A NEW INTERNATIONALLY ORGANIZED AND STANDARDIZED ECONOMY, COMPETIVITY WILL NOT BE BASED ON EXPLOITATION ANY MORE, BECAUSE ALL PRICES AND PRODUCTION CONDITIONS WILL BE STANDARDIZED.


THE HUMAN RESOURCES ADMINISTRATIONS OF FIRMS AND INSTITUTIONS


MUST WORK WITH TOO MUCH DIFFERENT BUREAUCRATIC REGLEMENTS AND STATUTES.


THERE IS A LOT OF WORK AHEAD IF WE WANT TO STANDARDIZE THESE TOOLS IN OUR COMPAGNIES ,WHILE WE WILL START WORKING ON ADMINISTRATIVE UNIFICATION.


-----DEMANDS : PEOPLE WORKING IN HUMAN RESOURCES SHOULD CREATE INTERNATIONAL DATA TO WORK WITH , on the folowing bases :


° SAME WORK SAME PAY ° LESS DIFFERENCE IN PAY ( 1/2 maximum difference)


°INDIVIDUAL PREMIUM OR INDIVIDUAL EVALUATION SHOULD BE WELL


                                                                       91


ORGANISED ON AS MUCH AS POSSIBLE MEASURABLE OBJECTIV RESULTS


°PEOPLE WHO STUDY SHOULD HAVE AN INCOME


°EVERYBODY SHOULD BE ABLE TO WORK WITHIN REASONABLE DISTANCE OF HIS WORK


° …


project t e l e m a t i c s


----MOTIVATION : THERE IS T MUCH ANARCHY IN THE USE OF THE LATEST DEVELOPMENTS


IN TELEMATICS , THE REAL POSSIBILITIES ARE COMMERCIALIZED.


-------DEMANDS : ° CREATION OF A TELEMATIC UNIVERSAL MANAGMENT SYSTEM (T.U.M.S.)


A SYSTEM TO BE USED IN EVERYTHING THAT HAS TO DO WITH ORGANISATION AND ADMINISTRATION OF THE MANAGMENT OF THE PROJECTS AND THEIR SECTORS...


IN ORDER TO BE ABLE TO CONTROLE AND COORDINATE, each GOUVERNEMENT AND EACH


MANAGMENT SHOULD USE THE SAME TUMS-system…to know about how many people ? where ?


Who ? what ? how much ? when ?…


° TUMS SHOULD BECOME A PROJECT TO INTEGRATE THE 15 PROJECTS


AND MANAGE THE SUPERSTRUCTURE OF MODERN AND FUTURE TELEMATICS.


IN ORDER TO DO SO COMPANIES DEALING WITH HARD& SOFTWARE SHOULD UNITE TO CONSTRUCT ONE standardizedTUMS-plan, in stead of purchasing silly competition games.


°massproduction of a MULTIFUNCTIONAL TELETERMINAL


°


project t r a n s p o r t


------MOTIVATION : TO STOP POLLUTION SINCERELY SOMETHING DRASTIC MUST BE DONE


____DEMANDS : ° FREE PUBLIC TRANSPORT mainly in the cities (payed by small equal contrib.)


°


project s e c u r i t y


-----MOTIVATION : CRIMERATES , traffic AND WARS ARE KILLING AND SICKENING


----DEMANDS : °MORE SOCIAL JUSTICE IS LESS CRIME AND WAR


°RECONVERSION OF WAR-ECONOMY


°ARMIES SHOULD INTERNATIONALLY BE USED AS FORCES THAT HELP


WITH NATURE-DISASTERS, BUILDING DIKES,,. helping fire -departement…


°CREATION OF ONE POLICE FORCE FOR EACH KIND OF CRIME.(one data)


°INTERNATIONALLY CONTROLED DESTRUCTION OF WEAPONS for war


°TRAFFIC POLICE COULD USE SOME HELP WHEN THERE IS NO MORE 'work'


IN THE ARMY


project p r o d u c t i o n


-----MOTIVATION : INSTEAD OF MOVING TOWARDS COOPERATION THERE ARE WARS GOING


ON BETWEEN COMPANIES: THE VICTIMS ARE THE DISMISSED AND THE


PEOPLE AND FAMILIES WITH TOO MUCH STRESS


____DEMANDS : °MANAGERS SHOULD CREATE WORLDWIDE FILES CONCERNING


PRODUCTION/ STOCKAGE/PRODUCERS/ PRICES/DISTRIBUTION/


TRANSPORT…for each single product or raw material


°IN ORDER TO BE ABLE TO DO SO THEY SHOULD UNITE


                                                                       92


ORGANISATIONALLY IN FUNCTION OF THE PRODUCT THEY MAKE


°NO MORE WASTE-ECONOMY :replacing and saving paper, wood…


project d i s t r i b u t i o n


-----MOTIVATION : different prices kill jobs alsO


___DEMANDS : °SAME PRICES WORLDWIDE MORE JOBS IN BIG STORES


°EQUAL PRICES FOR SERVICES __FREE PROFESSIONS…


project h o u s i n g


-----MOTIVATION : MILLIONS LIVE IN TERRIBLE HOUSING -CONDITIONS OR PAY TO


MUCH RENT


___DEMANDS :


°INVENTARISATION OF HOUSES/ NEEDED HOUSES/ HOUSES TO BE REPAIRED/


HOUSES TO BE BUILD/ …in order to be able to do so once again all kinds of firms dealing with housing


, renting, building…should be obliged to join their information if they don't discover the benefits earlier.


°STOP SPECULATION …why not a law that says that if you own more then one house you are obliged to sell it, in stead of renting it…why not then consider the rent as a pay of on long term ?


°MORE NATURE IN THE CITIES (for example farms for children…)


°ONE INTERNATIONAL RENTING PRICE


°


project h e a l t h


---MOTIVATION : THE HEALTH OF SOME ANIMALS SEEMS TO BE MORE IMPORTANT THEN THE HEALTH OF MILIONS OF PEOPLE WHILE THE WEST TAKES TOO MANY DRUGGS INSTEAD OF EXAMENING THE INFLUENCE OF STRESS AT WORK OR THE INNER AND OUTER RELATIONSHIPS OF THE HUMAN BEING AND ALL HIS SUBJECTIVE NEEDS.


---DEMANDS : °BETTER NOURISHMENT /HEALTH CARE IN THE THIRD WORLD


°More natural forms of healing, less anti-biotics…


°One equal anual contribution to pay for health-service (no more bureaucracy of 'getting your


money back')


°Birth Control Program


project f o o d


---MOTIVATION : THE OLD SYSTEM INVENTS LAWS TO THROW FOOD AWAY AND TO FORBID PRODUCTION WHILE MILLIONS STARVE


__DEMANDS : °HELP- PROGRAMS FOR POOR FARMERS EVERYWHERE


(why not organised by the farmers and the tool-making industry here ?)


project e n v i r o n m e n t


----MOTIVATION : YOU KNOW WE WILL HAVE TO LIMITE POLLUTION…if not…


--